tisdag 19 oktober 2010

Reflektion om kommunvalet

Hur gick det egentligen i kommunalvalet i Sollentuna. Lite borrande i valstatistiken ger en intressant bild.

Fem partier ökade jämfört med 2006: moderaterna 1 456, miljöpartiet 1 082, sollentunapartiet 826, sverigedemokraterna 359 och folkpartiet 130 röster. Minskade gjorde socialdemokraterna - 496, kristdemokraterna - 339, centern - 62 och vänsterpartiet - 3 röster. Med tanke på att totala antalet röster ökade med 2 953 är ökningarna mindre och minskningarna större än det verkar.

Väl så intressant är att jämföra riksdagspartiernas röster i kommunalvalet med deras röster i riksdagsvalet. Sollentunapartiets storlek ger anledning att tro att alla riksdagspartier ligger lägre kommunalt, men så är det inte. Två gick bättre: folkpartiet med 603 och socialdemokraterna med 182 röster. Övriga gick sämre kommunalt än till riksdagen: centern - 1 364, kristdemokraterna - 1 176, sverigedemokraterna - 359, vänsterpartiet - 262, moderaterna - 208 och miljöpartiet -186. Man kan om inte annat ana var sollentunapartiet hämtat merparten av sina 3 534 väljare.

Lite annorlunda uttryckt var det 15% av folkpartiets väljare kommunalt som valde ett annat parti till riksdagen medan 50% av dem som röstade på centern, 40% av dem som röstade på kristdemokraterna och 30% av dem som röstade på sverigedemokraterna till riksdagen valde något annat parti kommunalt.

Inga kommentarer: