lördag 30 oktober 2010

Lockelsen i att växa så det knakar

Sveriges befolkning ökade första halvåret 2010 med 32 697. Nästan halva ökningen kom i Stockholms län. Sverige utanför storstadsregionerna växte knappast alls. Det visar färsk SCB-statistik.

I vårt län växte Stockholm, Nacka och Sollentuna snabbast. Med + 615 personer var Sollentuna sjätte snabbast växande kommun i landet. I relativa tal ökade vi näst snabbast: 1,02 procent - och det på bara sex månader!


Befolkningskoncentrationen till de tre storstadsregionerna och framförallt då stockholmsområdet har pågått länge. Det urbana livets lockelser väger uppenbarligen tyngre än höga levnadskostnader och en kaotisk bostadsmarknad. I stockholmsregionen finns attraktiva jobb, rikt kulturutbud, spännande, kreativa miljöer och tolerans för skilda livsstilar.


Men hur utvecklar vi storstadsliberalismen, Folkpartiets politik för denna urbana miljö och dess människor?

Inga kommentarer: