tisdag 30 november 2010

Invigning av Turebergskyrkan

Nu till helgen invigs Turebergskyrkan - kyrkan mitt i byn! Det finns ett program med aktiviteter som pågår lördag-söndag och som kan läsas på Församlingens hemsida - www.Svenskakyrkansollentuna.com
Kjell Ängelid

måndag 29 november 2010

Datorerna kommer i skolan

Datorerna är på väg in i skolan - även i Sollentuna där alla elever kommer ha egen dator innan mandatperiodens slut.

Jag såg idag att Eva-Lotta Kastenholm från Tegelhagsskolan i Sollentuna fick en kort intervju i IDG med rubriken "Pennan kommer att försvinna". Inget uppseendeväckande för den initierade.

Med ökad datoranvändning kommer ökade kostnader. Var gärna medveten om artikeln "Så sparade Finland miljoner med Openoffice". Microsoft och Windows väljs allt för slappt anser jag. För att surfa, läsa mejl eller läsa wordfiler finns i olika grader gratis fungerande alternativ nu för tiden.

söndag 21 november 2010

Ännu mer om valanalysen

Visst har Göran rätt i sitt svar på mitt förra inlägg, man kan oftast göra mer innanför än utanför ett parti. Alla som lagt mycket av sin energi på att få förändringar till stånd har nog också någon gång lockats av tanken att storma ut och visa fulfingret som Camilla nu gör. Att det krävs tålamod för att få med sig kollektivet och att vissa har begåvats med mer av den varan än andra är också ett faktum.

Vi befinner dock oss i en situation där många människor som beskriver sig själva som liberaler väljer bort vårt parti. I de enkäter som legat till grund för valanalysen har man bl.a. fått svara på om man känner någon som tidigare röstat på FP, men som nu valt ett annat parti. Sorgligt nog känner jag själv flera. Vänner och bekanta vars liberala värderingar helt enkelt inte är förenliga med informationsövervakning, burkaförbud och tron att föräldraengagemang kan tvingas fram av kommunala nämndbeslut om föräldranärvaro i skolan. De har inte bara valt en annan valsedel än vår, de har bekymrat skakat på huvudet åt vårt parti.

Har jag gått i en fälla? Det vill jag naturligtvis inte tro. Jag har alltid förespråkat en ansvarsstimulerande politik och jag känner mig inte rädd att försvara välgrundade uppfattningar, även de som partiet råkar dela med fula fiskar. Dessutom förstår jag att man ibland behöver spetsa till argumentationen för att nå ut medialt med dessa bra idéer och nödvändiga reformer. Fast kanske sitter jag där i snällfällan i alla fall för jag stör mig verkligen på sådant som skillnaden i formuleringarna om BUF-dagar i vårt barnpolitiska program från 2009, ”Se till mig som liten är” och valrörelsens version i ”Tryggare skola” från augusti 2010. Jag erkänner också att jag faktiskt inte har liberala argument som försvarar datalagringsdirektivet och att jag tycker det var djupt beklagligt att vi i valrörelsen frivilligt valde att förknippas med en ickefråga om burkaförbud i skolan.

Göran slår fast att det som behövs är en arbetsgrupp som analyserar samhällskraven i ett långt tidsperspektiv. Jag tror vi kommer att få nöja oss med ett nytt partiprogram, men det är inte fy skam med tanke på hur gammalt det gamla hunnit bli. Förhoppningsvis blir det också, som valanalysgruppen föreslog, möjligt även för personer utanför partiet att delta i det arbetet. Då kommer Göran, jag och Camilla alla att kunna vara med på ett hörn, om vi tror att det hjälper. Om vi tror att någon faktiskt bryr sig om vår syn på vad som skulle kunna göra framtiden bättre än nuet.

Tack till Hankwang som bidragit med bilden.

lördag 20 november 2010

Valanalys och avhopp

Josefine har framfört sin tolkning av FPs valanalys och Camilla Lindbergs avhopp. Hennes framställning är värd att begrunda. Hos mig väcker den emellertid även andra tankar.

När någon inte får tillräckligt gehör för sina tankar och inte får sin tolkning av liberalismen accepterad av tillräckligt många andra, är det frestande att gå i protest. Det blir extra frestande om partiet inte motsvarar de förväntningar individen haft på partiet.

I exakt den situationen blev jag själv så rasande en gång på 1960 talet att jag på ett medlemsmöte högt ropade att jag gick ur, kastade mitt medlemskort framför den snopne ordföranden och marscherade ut.

Så småningom insåg jag att jag dock kunde göra något mer innanför än utanför det förstockade partiet. Alla övriga partier är ju ännu mer förstockade! Jag önskar därför Camilla Lindberg varmt välkommen tillbaka efter en tid av begrundan.

Hon sägs vara en "färgstark orädd liberal med ryggrad", och jag instämmer varmt i det. Hon är emellertid också en individualist och riskerar därmed att underskatta det tålamod som krävs för att få med sig ett kollektiv. Mina tankar går till Barbro Westerholm som genom ett mödosamt steg-för-steg-arbete mer än någon annan i Riksdagen lyckat få igenom mänskliga rättigheter för sexuella minoriteter och goda reformer på andra områden.

Josefine kommer i fråga om valanalysen in på "sanningar" som skulle "kunna hjälpa partiet och Sverige till en liberalare och ljusare framtid". De innebär "att partiet ska stå upp för liberalismen, för individen och för sunt förnuft. Inte för en populistisk politik, inte för en hårdare-tag-politik."

Nu börjar jag bli fundersam. Har Camilla och Josefine gått i en fälla? Mycket länge ville goda människor inom partiet visa sin godhet genom att driva attityden "vi ska ta hand om". De förstod inte att detta var förnedrande för dem som blev tagna hand om och att det passiviserade dem som inte var spontant och starkt självgående.

Denna attityds välde bröts av FPs integrationsgrupp. Alla medlemmar i den var invandrare och de vågade både konkretisera utanförskap och föreslå metoder för att stimulera det personliga ansvarstagandet. Att detta stämde med inställningen hos den gamla gruppen "frisinnade", fösta åt sidan av "kulturradikalerna", tänkte inte många på.

Samtidigt visade både erfarenheter och forskning att skolans problem inte kan angripas framgångsrikt utan att både elever och föräldrar stimuleras att ta mer ansvar och att beredas möjligheter att göra det.

Denna ansvarsstimulerande politik har varit framgångsrik inte bara i skolan utan också hos väljarna. Partiledingen har dock hela tiden haft det problemet att en del av de nödvändiga åtgärderna liknar dem som reaktionärer framfört med fula motiv och på dåliga grunder. Därmed har partiledningen anklagats för populism och för att fiska i grumliga vatten.

Valanalysgruppens ordförande har lyft fram "att väljarna inte längre uppfattar oss som ett parti som vacklar hit och dit". Kanske är det så att väljarna nu uppfattar FP så – det inte hindrar oss inom partiet att driva en livaktig och ifrågasättande idédebatt. Vi har förvisso inte "blivit de populister vi uppfattas som". Däremot måste FP driva vettiga reformer även om ovettiga människor med helt andra motiv tänkt i samma riktning.

Den allvarliga begränsningen i valanalysen – i varje partis valanalys – är att analysen gäller just val, i praktiken nästa val. Partierna och de aktiva inom dem lever omedvetet i ett tidsperspektiv på en mandatperiod eller högst två.

Vad som behövs är en arbetsgrupp som analyserar samhällskraven i ett långt tidsperspektiv, minst livstiden för de nu yngsta barnen. Jag deltar gärna i en sådan grupp och hoppas att både Josefin och Camilla Lindberg vill göra det.

fredag 19 november 2010

Inte nöjda...

- Man blir någon man inte var förut, man blir en av de man inte vill vara. Så säger Camilla Lindberg till Dalarnas Tidningar om vad åren i politiken gjort med henne.

En av de våra, en färgstark orädd liberal med ryggrad har lämnat oss och kallar sig inte längre folkpartist. Nyheten kommer samma dag som FP håller partiråd med debatt om partiets valanalys. En debatt som vi vanliga dödliga folkpartister kunnat följa på svtplay (tyvärr plockas den bort vid midnatt). Debatten präglas av lovsångskören, som alltid sjunger på den här typen av möten, men kompletteras faktiskt av några solister som törs ta bladet från munnen och sjunga fram några vackra arior av konstruktivt kritiska sanningar. Sanningar som om de bara hade styrka nog att förmå tränga igenom lovsångens brus skulle kunna hjälpa partiet och Sverige till en liberalare och ljusare framtid. Sanningar som ligger nära Camillas önskan om att partiet ska stå upp för liberalismen, för individen och för sunt förnuft. Inte för en populistisk politik, inte för en hårdare-tag-politik.

Christer Nylander, valanalysgruppens ordförande, lyfter i sitt anförande fram att väljarna inte längre uppfattar oss som ett parti som vacklar hit och dit och jag får intrycket att han och valanalysgruppen finner det positivt. Gunnar Helén bevingade ord, ”att vara liberal är att vara kluven”, verkar alltså inte längre färga allmänhetens syn på partiet.

Även om det förhoppningsvis inte är så illa som Camilla säger i Aftonbladet, att den liberala falangen i partiet är död, är det bara att beklaga att valanalysen och partirådsdebatten inte haft modet att ordentligt penetrera frågan om det går att peka med hela handen när det ligger i liberalismens natur att sökande vackla hit och dit. Kanske har vi blivit de populister vi uppfattas som eller så lever liberalismen fortfarande trots att varken Camilla eller allmänheten ser den. Valanalysen och debatten ger inga svar. Valresultatet och avhopp av liberaler som Camilla Lindberg och Alexander Bard borde dock väcka den viktiga frågan.

Att hemlighålla ett barns kön

Åter har ett fall inträffat då föräldrar vill hålla ett litet barns kön hemligt. Jag har berättat om detta närmare på min blogg. Jag har där beskrivit hur jag hållit ett öga på detta tänkande - eller brist på tänkande - ända sedan 1930-talet då min mor försökte göra sina pojkar "mer som flickor".

Jag avslutar mitt blogginlägg genom att ge adresserna till tre intressanta informationskällor på detta område som en gång hette kvinnofrågor, så småningom jämställdhet och nu mest genus.

Den första källan, rikt flödande, är den elektroniska anslagstavla som drivs av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. Den andra källan är GenusNytt som drivs av integritetsombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden. Den tredje, och roligaste, drivs av en ung universitetslektor i matematik som retat sig på den fientlighet mot vetenskap som hon ser på genusområdet.

Välkomna till min blogg!

onsdag 17 november 2010

Sommarjobb för ungdomar

I våras beslöt kommunstyrelsen att ge full ersättning till arbetsgivare som erbjuder sommarjobb till ungdomar efter vissa kriterier som närmare 600 uppfyllde.

Utfallet blev att 141 st unga fick jobb. Kostnaden för kommunen blev 1.146.650 kronor. Det motsvarar 8132 kr/ungdom - vilket i sin tur blir cirka 100 arbetstimmar i snitt per person.

Jag tycker full ersättning är lite för generöst. Men 141 förhoppningsvis nöjda unga är bra.

Rätt tankemodell för rondell

Signaturen Blogger tar upp en fråga som är besvärlig för många. Signaturen ursäktar sig med att presentera sig som 39+. Problemet signalering i cirkulationsplats är emellertid inte begränsat till gamla. Folk i alla åldrar glömmer/struntar i att signalera eller de signalerar fel.

Jag själv lärde mig tidigt en tankemodell för rondellkörning som fungerar utmärkt. Det måste emellertid vara något fel på den tankemodell som lärs ut. Detta bekräftades när jag deltog i en NTF-kurs för "äldre" som det heter nu för tiden. Majoriteten av deltagarna kände sig osäkra i fråga om ronellkörning. Alltså berättar jag här om min tankemodell.

Blogger har fått lära sig att cirkulationsplatsen är en form av korsning.

Nästan
rätt. Cirkulationsplatsen är en form av korsning, nämligen flera T-korsningar kopplade samman och med högerregeln upphävd för dem som vill in i cirkulationen. De kommer från höger men trots det har de som redan kör i cirkulationplatsen företräde.

Blogger citerar det som lärs ut numera: "rondellen är en böjd enkelriktad väg med avfarter". Rätt men avfarterna är också ofta tillfarter. I cirkulationskörning måste man alltså ha uppsikt även åt höger trots att man har företräde.

Blogger fortsätter med detta "ligga till höger även om man ska svänga vänster". Detta är uttryck för en tankemodell som icke är tjänlig! Tänk så här i stället: den enda riktning i någon i cirkulationstrafik kan svänga är höger, nämligen för att lämna cirkulationsplatsen. Det avtaget skall självfallet signaleras rimligt tid innan.

Tänk alla andra ändringar som byte av fil! Signalera alltså vid varje byte av fil vare sig bytet går åt vänster eller höger.

Tillämpa den tankemodellen så behöver inte någon ommålning av kartan. Däremot behövs en god undervisning om modellen.

Må alla bli nöjda med cirkulationsreglerna som de är! Den som är missnöjd bör köra en tid i Norge eller Storbritannien. Där kan själva rondellen som trafiken skall gå runt vara en liten målad plätt med en diameter på två meter.

Jag gick på NTF-kursen för att lära mig om det finns några speciella trafiksituationer man bör ser upp med som gammal.

Vi fick först det trösterika och statistiskt välgrundade beskedet att olycksfrekvenser inte stiger med ökande ålder. De flesta gamla som börjar se sämre eller känna sig osäkra begränsar sig nämligen till lokalkörning eller lägger av helt.

En viss trafiksituation är dock extra farlig för gamla. Det är inte bara små barn som har tunnelseende och tunnelmedvetande. Tydligen drabbas en del gamla av samma problem. Det yttrar sig främst när föraren har stannat framför en korsning med tvärgående trafik och måste ha uppsikt åt både höger och vänster.

Vi fick lära oss en lösning på det problemet. Den tillämpar jag själv och berättar jag gärna om den vid ett annat tillfälle.

tisdag 16 november 2010

Dags att måla om rondeller


Jag läser i Dagens Nyheter att 25 förare fick böta 500 kronor för att inte blinkat i cirkulationsplats.

Att visa tydlig hur man tänker köra är bra. Men jag tillhör dom som är så gamla (39++) att jag fått lära mig att cirkulationsplatsen är en form av korsning. Numera lär man sig att att rondellen är en böjd enkelriktad väg med avfarter.

Numera rekommenderas man även i praktiken att ligga till höger även om man ska svänga vänster. På det sättet har har alla andra väjningsplikt.

Jag kanske är gammal, men jag får inte ihop att rondeller fungerar bra längre.

Jag tycker alla cirkulationsplatser på sikt ska målas om som bilden visar. Där kan man blinka vänster tills man följer körfältet för det som pressas ut ur cirkulationsplatsen.

Sedan blir rondeller inte snurriga längre.

måndag 8 november 2010

Föräldrar som lärare

Min tioåring hade problem med matteläxan igår. Att jag hade femmor i matte i skolan visar att jag kan räkna, men jag kan inte riktigt förmedla kunskapen till en fjärdeklassare.

Problemet var subtraktion (204-199) där man i uppställningen måste låna från tiotalet och hundratalet för att räkna ut entalet. Ja ja, ni fattar kanske om ni skriver ner det.

Hur som helst gick jag bet på det (kanske på tionde försöket fick jag till det). Den här pedagogiken borde finnas på nätet (subtraktion är ingen statshemlighet direkt). Jag kanske kan leta upp det. Men borde inte jag (och alla andra) som förälder upprepande blivit meddelad pedagogiska sidor eller information vi kan ta till hjälp när läxhjälpning ska göras?

"Nä nä lilla gumman, nu ska vi räkna på pappas sätt istället som är bättre än frökens" är inte direkt till hjälp för barnet, läraren eller föräldern.

Jag får fråga rektorn hur han ser på det...

torsdag 4 november 2010

Folkpartiets nomineringar 2011-2014

Folkpartiets nomineringsmöte beslöt 3/11 att nominera dessa personer till uppdrag inom Sollentuna kommun:

Kommunstyrelsen (KS) från 110101

Vice ordf. Lennart Gabrielsson
1 ledamot Maria Bergström
2 ersättare Anders Morin, Josefin Silverfur

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) från 110101
Vice ordf. Lennart Gabrielsson
1 ersättare Maria Bergström

Plan- och exploateringsutskottet (PEU)
2: vice ordf. Josefin Silverfur
1 ersättare Anders Morin

Socialnämnden (SN)
Ordf. Lennart Gabrielsson
1 ersättare Anna-Lena Johansson

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN)
Ordf. Anders Morin
1 ledamot Pär Åkerström
1 ersättare Ann-Charlotte Erixon

Trafik- och fastighetsnämnden (TFN)
Ordf. Maria Bergström
1 ersättare Kjell Ängelid

Barn- och ungdomsnämnden (BUN)
Vice ordf. Carina Knorpp
2 ersättare Kjell Ericson, Hanna Clerkestam

Vård- och omsorgsnämnden (VON)
Vice ordf. Anna-Lena Johansson
1 ledamot Per Gibson
1 ersättare Gun-Lis Roos

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
Vice ordf. Gunnar Bergqvist
2 ersättare Monica Kolmodin-Winberg, Jonas Widengren

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)
1 ledamot Peter Ahlström
1 ersättare Anna Almqvist Lilja

Valnämnden (VN)
Vice ordf. Bo Johansson
1 ersättare Davinder Rence

Revisor
Hans Redtzer

Överförmyndarnämnden (Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby)
Ordf. 2011-2012 därefter ledamot Jan-Erik Nyberg

AB Sollentunahem
Vice ordf. Anders Pettersson
1 ersättare Rikard Silverfur

Sollentuna Energi
Vice ordf. Christina Södersten
1 ersättare Gerry Johansson

Handikapprådet
Ordf. Lars Hedberg
1 ersättare Gun-Lis Roos

Mälardalsrådet
Lennart Gabrielsson

Ombud till KSL (Kommunförbundet Stockholms län):
Anders Morin