fredag 19 november 2010

Att hemlighålla ett barns kön

Åter har ett fall inträffat då föräldrar vill hålla ett litet barns kön hemligt. Jag har berättat om detta närmare på min blogg. Jag har där beskrivit hur jag hållit ett öga på detta tänkande - eller brist på tänkande - ända sedan 1930-talet då min mor försökte göra sina pojkar "mer som flickor".

Jag avslutar mitt blogginlägg genom att ge adresserna till tre intressanta informationskällor på detta område som en gång hette kvinnofrågor, så småningom jämställdhet och nu mest genus.

Den första källan, rikt flödande, är den elektroniska anslagstavla som drivs av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. Den andra källan är GenusNytt som drivs av integritetsombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden. Den tredje, och roligaste, drivs av en ung universitetslektor i matematik som retat sig på den fientlighet mot vetenskap som hon ser på genusområdet.

Välkomna till min blogg!

Inga kommentarer: