torsdag 4 november 2010

Folkpartiets nomineringar 2011-2014

Folkpartiets nomineringsmöte beslöt 3/11 att nominera dessa personer till uppdrag inom Sollentuna kommun:

Kommunstyrelsen (KS) från 110101

Vice ordf. Lennart Gabrielsson
1 ledamot Maria Bergström
2 ersättare Anders Morin, Josefin Silverfur

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) från 110101
Vice ordf. Lennart Gabrielsson
1 ersättare Maria Bergström

Plan- och exploateringsutskottet (PEU)
2: vice ordf. Josefin Silverfur
1 ersättare Anders Morin

Socialnämnden (SN)
Ordf. Lennart Gabrielsson
1 ersättare Anna-Lena Johansson

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN)
Ordf. Anders Morin
1 ledamot Pär Åkerström
1 ersättare Ann-Charlotte Erixon

Trafik- och fastighetsnämnden (TFN)
Ordf. Maria Bergström
1 ersättare Kjell Ängelid

Barn- och ungdomsnämnden (BUN)
Vice ordf. Carina Knorpp
2 ersättare Kjell Ericson, Hanna Clerkestam

Vård- och omsorgsnämnden (VON)
Vice ordf. Anna-Lena Johansson
1 ledamot Per Gibson
1 ersättare Gun-Lis Roos

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
Vice ordf. Gunnar Bergqvist
2 ersättare Monica Kolmodin-Winberg, Jonas Widengren

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)
1 ledamot Peter Ahlström
1 ersättare Anna Almqvist Lilja

Valnämnden (VN)
Vice ordf. Bo Johansson
1 ersättare Davinder Rence

Revisor
Hans Redtzer

Överförmyndarnämnden (Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby)
Ordf. 2011-2012 därefter ledamot Jan-Erik Nyberg

AB Sollentunahem
Vice ordf. Anders Pettersson
1 ersättare Rikard Silverfur

Sollentuna Energi
Vice ordf. Christina Södersten
1 ersättare Gerry Johansson

Handikapprådet
Ordf. Lars Hedberg
1 ersättare Gun-Lis Roos

Mälardalsrådet
Lennart Gabrielsson

Ombud till KSL (Kommunförbundet Stockholms län):
Anders Morin

Inga kommentarer: