onsdag 17 november 2010

Rätt tankemodell för rondell

Signaturen Blogger tar upp en fråga som är besvärlig för många. Signaturen ursäktar sig med att presentera sig som 39+. Problemet signalering i cirkulationsplats är emellertid inte begränsat till gamla. Folk i alla åldrar glömmer/struntar i att signalera eller de signalerar fel.

Jag själv lärde mig tidigt en tankemodell för rondellkörning som fungerar utmärkt. Det måste emellertid vara något fel på den tankemodell som lärs ut. Detta bekräftades när jag deltog i en NTF-kurs för "äldre" som det heter nu för tiden. Majoriteten av deltagarna kände sig osäkra i fråga om ronellkörning. Alltså berättar jag här om min tankemodell.

Blogger har fått lära sig att cirkulationsplatsen är en form av korsning.

Nästan
rätt. Cirkulationsplatsen är en form av korsning, nämligen flera T-korsningar kopplade samman och med högerregeln upphävd för dem som vill in i cirkulationen. De kommer från höger men trots det har de som redan kör i cirkulationplatsen företräde.

Blogger citerar det som lärs ut numera: "rondellen är en böjd enkelriktad väg med avfarter". Rätt men avfarterna är också ofta tillfarter. I cirkulationskörning måste man alltså ha uppsikt även åt höger trots att man har företräde.

Blogger fortsätter med detta "ligga till höger även om man ska svänga vänster". Detta är uttryck för en tankemodell som icke är tjänlig! Tänk så här i stället: den enda riktning i någon i cirkulationstrafik kan svänga är höger, nämligen för att lämna cirkulationsplatsen. Det avtaget skall självfallet signaleras rimligt tid innan.

Tänk alla andra ändringar som byte av fil! Signalera alltså vid varje byte av fil vare sig bytet går åt vänster eller höger.

Tillämpa den tankemodellen så behöver inte någon ommålning av kartan. Däremot behövs en god undervisning om modellen.

Må alla bli nöjda med cirkulationsreglerna som de är! Den som är missnöjd bör köra en tid i Norge eller Storbritannien. Där kan själva rondellen som trafiken skall gå runt vara en liten målad plätt med en diameter på två meter.

Jag gick på NTF-kursen för att lära mig om det finns några speciella trafiksituationer man bör ser upp med som gammal.

Vi fick först det trösterika och statistiskt välgrundade beskedet att olycksfrekvenser inte stiger med ökande ålder. De flesta gamla som börjar se sämre eller känna sig osäkra begränsar sig nämligen till lokalkörning eller lägger av helt.

En viss trafiksituation är dock extra farlig för gamla. Det är inte bara små barn som har tunnelseende och tunnelmedvetande. Tydligen drabbas en del gamla av samma problem. Det yttrar sig främst när föraren har stannat framför en korsning med tvärgående trafik och måste ha uppsikt åt både höger och vänster.

Vi fick lära oss en lösning på det problemet. Den tillämpar jag själv och berättar jag gärna om den vid ett annat tillfälle.

Inga kommentarer: