fredag 10 december 2010

Fredspris och diktatur

Vi behöver mer sunt förnuft i riksdag och regering.

Folket måste komma till tals och folk som lever i verkligheten måste få vara med och ta viktiga beslut.

Jag lever i verkligheten och har bra åsikter. Sådana som jag skulle passa i riksdagen.

Det är viktigt att de i riksdagen har intresse och är drivande. Jag skulle kunna ta på mig att leda den här gruppen människor som tycker, tänker och beslutar som folket vill.

Det är nog bäst att min grupp leder regeringen. Då får folket riktig makt över vårt land.

Att följa folkets åsikter är viktigt i riksdag. De som inte tycker som folket borde inte få sitta där.

Jag tror att de som inte håller med folkets åsikter inte riktigt förstår att de har fel. Vi bör hjälpa dem och skapar lite kvällskurser åt dem som de kan gå i.

Fast det finns alltid kvar de som inte riktigt förstår sitt bästa. Det är otryggt att de ska få gå omkring i vårt samhälle och arbetsplatser. Vi skapar även dagskurser för att hjälpa dem.

Intensivkurser är nog ännu bättre. Vi kan skapa internatkurser ute i landet. Man behöver bara gå kursen tills man är klar. Folkets åsikter är så självklara att de borde gå fort för de flesta.

Om någon behöver längre utbildning för att förstå sånt enkelt som sunt förnuft så är det rimligt om de efter ett tag får utföra något arbete för sitt uppehälle.

Eftersom riksdagen är så överrens numera så kan vi avskaffa den och låta ledamöterna göra riktigt arbete istället.

Om någon nu inte håller med om det kloka i dessa beslut så låter vi personen gå någon av de kurser i omvändelse vi skapat. Det är klart vi tål kritik, men det finns ju inget att kritisera - den som kritiserar har ju fel.

Vårt samhälle blir bättre om vi slipper kritiker. Det är alla medborgares skyldighet att rapportera om bekanta, grannar eller närstående är behov av en kortare eller längre kurs. Polisen kan nog vara behjälplig.

Självklart ska kritiker inte tillåtas arbeta bland sunt folk.

Medborgare som vill flytta utomlands förstår inte sitt bästa. Bara att åka utomlands är suspekt och kan förbjudas.

Närstående till kritiker bör vi vara försiktiga med. Bäst att behandla dem som kritiker för allas bästa.

Vilket bra land vi nu kommer ha. Jag som statsminister, omgiven av ministrar som tycker och tänker som jag. Jag följer det sunda förnuftet övriga folket har. Hur mer perfekt kan det bli?

Som kronan på verket så bör vi göra oss av med vårt lands gamla namn. Nu har vi ett land skapat av mig - Kjell - och de med bättre vetande.

Vi döper om landet till Kjellvetet.

<(slut på ironi)>

Detta skrivet med anledning av att Kina visar sitt diktatoriska ansikte och inte tillåter någon närstående Liu Ziabo att idag ta emot fredspriset.

Inga kommentarer: