måndag 27 december 2010

Hopp om Rudbecks musikklasser

Rudbecks populära program med naturvetenskap/samhällsvetenskap och musik kan förhoppningsvis räddas!

Nu har det öppnat sig en möjlighet att inriktningen med naturvetenskap/samhällsvetenskap och musik som finns på Rudbeck kan fortsätta, och inte läggas ned. Regeringen har nämligen nyligen öppnat för en möjlighet att tillåta sådana inriktningar, efter särskild prövning, när den stora gymnasiereformen nu ska genomföras till hösten.

Tidigare besked har varit att denna variant inte skulle kunna göras när den nya gymnasieskolan nu införs (men att alla som går på varianten ska få slutföra sin utbildning). Nu undersöker Rudbecksskolans ledning förutsättningarna för Rudbeck ska kunna tillhandahålla musikklass med naturvetenskaplig respektive samhällsvetenskaplig inriktning inom ramen för den nya gymnasieskolan.

Jag hoppas för egen del att Rudbeck kommer fram till att sådana förutsättningar föreligger och att man därmed gör en ansökan till regeringen, och att regeringen i sin tur inser att detta är en eftertraktad utbildning som håller hög kvalitet och visar på goda resultat, och alltså ger sitt tillstånd.

Anders Morin (FP), tillträdande ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna

Inga kommentarer: