tisdag 11 januari 2011

Reformen som verkligen kan öka jämställdheten i skolan


DEJA, Regeringens delegation för jämställdhet i skolan, har lagt fram sitt slutbetänkande. Ordföranden berättade igår på SvD Brännpunkt om detta.

Skollagen har sedan 1960-talet ”innehållit bestämmelser om att skolan ska motverka traditionella könsroller”. Trots det går det mycket olika för flickor och pojkar i skolan. Pojkar presterar i genomsnitt sämre medan flickorna ”mår” sämre. De dominerar nu bland studenterna på universiteten.

DEJA menar att dessa missförhållanden skall angripas genom att ”motverka traditionella könsroller” på ett mer effektivt sätt än förut. Ett arbete som misslyckats ända sedan 1960-talet skall med andra ord behållas men effektiviseras.

Mycket underligt! Jag menar att misslyckandet beror på skolans konstruktion och den uppväxt som individerna ges genom den. Konstruktionen innebär att hela årskullen går i skola utan avbrott under hela uppväxten, dessutom med samundervisning i alla stadier.

Konstruktionen utarbetades utan någon grund i beprövad erfarenhet eller i forskningsrön. Ändå ifrågasätts inte den. DEJAs huvudförslag verkar så underligt att jag skrivit ett längre inlägg om detta på min blogg. Välkommen till den!

Inga kommentarer: