fredag 18 februari 2011

Gärna hög ersättning, men hög prestation också

I dagens Expressen och Aftonbladet kan vi läsa hur regeringens råd för statligt ägande fått väldigt väldigt mycket pengar för nästan inget arbete. Sanningen hur mycket tid de lagt ner är säkert lite mer än tidningarna skriver. Men jag passar på att komma med min åsikt gällande ersättningsnivåer.

Jag kan acceptera höga ersättningar, men när de inte kopplas till något prestationskrav så blir det fel. Jag har varit konsult i 14 år. Varje timme jag arbetar ska jag hänföra till ett arbete och en kund. Att en högavlönad styrelseledamot ska klara av det måste anses tillhöra baskompetenskravet. Att en styrelseledamot har "personligt ansvar" tycker jag Skandia och andra skandalstyrelser visar inte stämma (så de argumenten köper jag inte).

Om man exempelvis ger någon 1000 kr per redovisad timme och maximerar till 200 timmar så anser jag alla tillförsäkrar sig att personen för bra ersättning samtidigt som en motprestation (tid) förväntas - tillsammans med ett kostnadstak.

Uppdragsförtroende skjuts då lite från att man utför uppdraget till förtroendet att man lagt ner den tiden man anger.

Det här skulle jag som medborgare kunna applicera på kommunala uppdrag också.

Inga kommentarer: