torsdag 10 februari 2011

Gult kort i skolan

Två skolklasser i en av Sollentunas skolor bjöd in klassernas föräldrar för en månad sedan att diskutera hur man ska komma åt att det är stökigt i klassrummet. Barn tar tid att komma till bänken, de pratar under lektionerna, svär, räcker inte upp handen, går och vässar pennan ofta, etc, etc.

Många föräldrarna var omedvetna om problemet. Men i givande grupparbete pratades allt från straff till belöningar samt värdegrunder.

Det som gav effekt var att införa nolltollerans men med gult kort. Uppför eleven sig fel så får man en varning att ha i skolbänken. Vid andra varningen så rapporteras båda förseelserna till föräldrar. Exakt vad som händer tredje varningen vet jag inte (kvarsittning? indragen veckopeng?).

En bra sak med metoden är att läraren inte behöver rapportera enskilda "småsaker", men när det rapporteras så är det två saker för föräldrarna att diskutera hemma med barnet.

Arbetsmiljön i klassrummet förbättrades avsevärt.

Inga kommentarer: