måndag 21 februari 2011

Har demokratin i Mellanöstern en chans?

Maria Leissner talar i Sollentuna idag.

Maria Leissner - Sollentunabo och ambassadör för demokrati- och utvecklingsfrågor på UD, ordförande för Delegationen för romska frågor, tidigare ledare för Folkpartiet, ambassadör i Guatemala och ansvarig för demokratiprojekt i Irak.

MÅNDAGEN DEN 21 FEBRUARI KL 19.00

Frivilligcentralen, Turebergs allé 16, SOLLENTUNA

ALLA INTRESSERADE HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA
Sollentuna FN föreningUtvecklingen i Mellanöstern går fort

Inga kommentarer: