söndag 6 februari 2011

Särskolan eller inte särskola?

Särskolan är till för de som inte har förutsättningar för att uppnå målen i skolan, oavsett vilket stöd de får.
Särskolan är inte till för att sänka ribban i skolan för att skolan inte får till resurser nog att hjälpa eleven nå målen.

I de nya regelerna gör man klart att elever med problematik inom autism-spektret inte automatiskt hör till särskolan.
Dessa elever är inte alltid lätta att förstå och undervisa men det är inte omöjligt. Det ställer krav på skolan.

De erfareheter som jag har, direkt och indirekt, av hur handläggningen av särskoleplaceringar i Sollentuna går till är väldigt positiva och professionella. Jag har förtroende för att det är på det viset i Sollentuna rent generellt, men tänker fortsätta att undersöka och förvissa mig om.

De föräldrar som måste vänja sig vid tanken på att deras barn nog aldrig kommer att få alla de chanser som man hoppats på och att deras föräldraansvar kommer att vara längre och vara tyngre än de kunde föreställa sig har det inte så lätt.
Jag är inte säker på att det alltid är lättare att ha ansvar för barn som ligger på gränsen och med rätt stöd kanske kan hjälpas till att klara målen. Det är en kamp för barnet, föräldrarna och skolan. Jag hoppas att samhället och skolan gör allt för att hjälpa dessa barn och deras föräldrar att hoppa över ribban och klara skolan.

En skola som klarar av de som är annorlunda, de speciella och de som kräver att man tänker utanför ramen för att möta dem. Det är en skola att vara stolt över. Det är en naturlig del av den skola som jag vill se.

2 kommentarer:

Maria Bergström sa...

Jättebra inlägg! Särskolan är viktig för de barn som behöver mer än den traditionella skolan kan erbjuda och som har andra mål. Det är dock ingen skolform för barn som kan gå i den "vanliga" (hittar inget bättre ord, min brist...) skolan men som behöver extra stöd. Alla vinner på en inkluderande och öppen skola där det är självklart att också tolerans är en viktig sak att lära sig. Tolerans är inte lätt någonstans. Det är något som vi alla måste öva på hela livet..

Kjell Ericson sa...

Sant och bra skrivet.