tisdag 8 mars 2011

Kvinnorätt och feghet

Många människor i världen förtrycks av den enkla anledningen att de är kvinnor.

I Sverige har förtrycket övergått i statistikt säkerställd diskriminering, exempelvis löner och ansvarsposttillsättning.

Jag riktar i det här inlägget in mig på tanken att när det gäller oförmågan att tillsätta kvinnor i ansvarsposter så handlar det om feghet. För många människor är drivkraften inte att göra rätt, utan att inte göra fel. Varför skulle det inte gälla vid anställning. Riskerar man mer kritik om man anställer en kvinna så undviker statistiskt tillräckligt många från det valet.

Ju fler kvinnor i ansvarig position desto mindre "fel" kommer det vara att göra det valet.

Sedan tror jag inte ett dugg på att kvinnor har egenskaper som de ibland påskrivs (som om att krig skulle upphöra om bara kvinnor var makthavare). Men eftersom 50% av de förnuftiga människorna är kvinnor så är det slöseri om dessa inte ges möjligheten att driva världen framåt.

Fegt att inte släppa fram kvinnor säger jag - och dumt!

Inga kommentarer: