lördag 23 april 2011

Förbjuda tiggeri hjälper inte

I dagens SvD skriver en Sverigedemokrat om varför vi bör förbjuda tiggeri. Hans syn på folk från andra länder lyser igenom starkt, men slutsatsen att förbjuda tiggeri kan ha kommit från nästan vem som helst.

Han nämner inte om dragspelande "tiggare" ska vara förbjudet, men eftersom man utför en tjänst/uppträdande så faller det inte inom allmänhetens syn på tiggeri. Tiggeri från Röda Korset kan man också anta ska vara tillåtet, likaså majblommor.

När jag besökte Israel så förklarade guiden för mig att tiggeri var förbjudet. Det var därför vi såg man många människor som gick runt och sålde garnstumpar på 5-8 centimeter. Priset var helt upp till dig. Tiggeriet hade bytt skepnad till försäljning.

Ett förbud mot tiggeri kommer bara göra att tiggeriet byter skepnad.

Bästa motmedlet mot tiggeri är att faktiskt inte skänka något. Så enkelt är det och marknadskrafterna kommer göra att tiggeriet avslutas.

Tiggarnas hårda livssituation måste vi sedan hjälpa på annat sätt.

2 kommentarer:

Kalle Kula sa...

Jag tycker vi skall uppmuntra friheten att tigga i Sverige så vi blir riktigt internationella och i nivå med de flesta länder i världen. Jag har bott i Sydamerika i 10 år. Här kan man sitta på ett kafé och träffa tiggare varje 10 minuter som ber om pengar eller cigaretter men om du ger dem en matbit blir de oftast förbannade. Det är sociologiskt väldigt intressant att höra hur den lokala befolkningen talar om för mig att jag skall gömma mina cigaretter så de inte blir störda (alltså kafégästerna om du undrade). De blir fler varje år ( tiggarna) och i vårt gathörn har vi en soppkö som bara växer och växer. I Sverige är folk vana vid kyla så varför inte inrätta soppköer? Inte med skattepengar utan på frivillig basis som man gör i resten i världen så man inte retar upp väljarna. Det finns mycket kvar att göra i Sverige så alla kan få känna att de tar sitt sociala ansvar och på riktigt får känna att inte vara inte mer eller mindre andra andra utan lika fattig och leva i total frihet under eländiga förhållande. Förenen eder med vårta likar! lKalle Kula

Carina Knorpp sa...

Själv tycker jag att det är väldigt viktigt att veta att mina skattepengar går till verksamhet som ska göra det möjligt för de som idag känner sig tvingade att tigga att trots det kunna leva idag och resa på sig imorgon till ett liv utan tiggeri. Tiggeri och viss typ av aggressiv försäljning ska inte tränga sig på och bli hotande. Jag kan för min del inte se något ont i sopputskänkning av ex stadsmissionen, men kan inte se att det på något vis ersätter vårt ansvar som bör tas solidariskt via skattesedeln.