fredag 6 maj 2011

En väg till höjda lärarlöner

Bra lärare ska ha bättre betalt än mindre bra.

Dåliga lärare utgår jag från att vi inte ska ha. Att de är dåliga behöver såklart inte vara deras fel (som konsult har jag själv hamnat i fel roll ibland).

En bra lärare är en som ger barnen förutsättningar till kunskap. En bra lärare är inte nödvändigtvis den som är social kompetent mot föräldrar och rektor. Mr Miyagi var en knepig typ, men som i filmen skapade underverk.

Nåväl. Min tanke sedan en tid är att bra lärare i en klass ger en bra klass. Men om den läraren ska förtjäna sin extra duglighet i lön så måste läraren möta fler elever än bara en klass. Detta kommer naturligt i högre klasser där elever har en lärare per ämne (en duktig fysiklärare kan höja studiemöjligheterna i alla ämnen). I de lägre klasserna kommer denna elevkontaktyta inte lika naturligt.

Här någonstanns finns möjligheterna för vissa lärare att differensiera upp sin lön - dvs att kunna lära fler barn mer.

Från politikens sida blir utmaningen att möjliggöra att fler elever får möta de riktigt bra lärarna.

3 kommentarer:

lotta sa...

Teoretiskt ligger det mycket i det. Haken är bara att lärande bygger på en fungerande undervisningsrelation (Anneli Frelin disputerade på detta 2010, www.skolporten.com/fou/avh). En fungerande undervisningsrelation tar både tid och kraft att bygga upp. Läraren måste ha denna om det ska fungera i praktiken. Några skulle nog klara det, men jag har exempel bland kollegor som gör underverk med 24 elever (alla kan läsa o skriva som de ska i trean) men som nog inte skulle fixa att möta (och bygga undervisningsgemenskap) med 100. Medan andra utan problem kan möta 100, men knappast lyckas få ens 24 att läsa o skriva som förväntas.

Carina Knorpp sa...

Du har så rätt Lotta!
Vissa lärare är underbara på att inta scenen och inspirera kanske 100 tals personer samtidigt. Andra jobbar långsiktigt och bygger upp förtroende med varje individ och får de att utvecklas och blomma.

Tänk vad underbart om vi alla kunde jobba tillsammans mot samma mål där vi gör det vi är bäst på.
Varför inte starta och kanske sluta ett projekt med en lektion av en stor estradör, en lärare eller annat som inspirerar till att gräva djupare och sedan kanske på slutet att visa att det finns ännu mer att lära sig i ämnet och sätta in det i ett ännu större sammanhang. Därimellan behövs det tid för reflektion och analys och träning i färdigheter. Det tror jag görs bäst med lärare som även blyga elever vågar fråga, någon som känner sin elever.

Bra lärare av bägge typer behövs. Alla lärstilar måste få sitt. Bejaka skillnader och utnyttja varandras talanger.

Kjell Ericson sa...

Vi har så rätt alla.

Bara ett förtydligande att min tanke inte var att en lärare ska undervisa 100 personer samtidigt. I många sammanhang funkar det, i andra inte såklart.

Min tankebana var snarare att en lärare träffar flera grupper om 24 elever. En inspirerande lärare kan förutom smitta av sig till andra lärare även smitta av till eleverna att lära sig mer av andra lärare.

Nu går såklart inte elever genom småskolan och möter bara en lärare. Expert som jag är på min egenskolgång så var det inte många lärare jag själv mötte före jag började sjuan.