söndag 15 maj 2011

Lennarts tankar om socialpolitikHör vad Lennart Gabrielsson, i rollen som ordförande för den politiska arbetsgruppen om socialpolitik, berätta om det idéutvecklingsarbete som ska ske i Folkpartiet för att ta fram en ny liberal politik på området.

Fler inlägg från andra programgrupper finns på Folkpartiets YouTube-sida.

Inga kommentarer: