torsdag 26 maj 2011

Skolk i betyg

Frågan om skolk ska skrivas in i betyg har varit aktuell härom veckan.

I Sollentunas instruktion för "Trygghet och Studiero" finns beskrivet hur föräldrar ska få meddelande när barnet har ogiltig frånvaro. Fungerar det var min fundering....

Jag fick svar från skolchefen i Sollentuna hur det fungerar i praktiken. Det undersöks om ett gemensamt system där frånvaro skickas ut per SMS. Tills dess så är det vanliga idag att man ringer eller mejlar. Rektorerna är medvetna om deras ansvar och bedömdes ha koll på läget, även om man kan anta att det inte alltid fungerar.

Någon bra statistik på hur stort skolket är har jag inte tillgängligt. Men CSN har statistik över skolk från gymnasiet. I Stockholms län hamnar Sollentuna på imponerande andraplats med 1.8% (Upplands Bro har 1.7%). Medel är 5.3%. Om det är riktigt så kan vi vara nöjda till 97.2%.

Inga kommentarer: