lördag 25 juni 2011

Självande Skälbyovationer

I onsdags den 22:a så hade Barn- och Ungdomsnämnden ett extrainkallat möte angående vad som ska hända med paviljongerna i Skälbyskolan (F-3-skola). Ett 50-tal besökare kom för att övervaka vårt beslut.

Utgångsbudet var att paviljongerna skulle rivas och barnen skulle vandra ~750 meter för de aktiviteter som skulle försvinna. Föräldraåsikterna för ett sådant beslut var många och hårda.

Vi partier i alliansen diskuterade allt mellan himmel och jord för att hitta ett beslut. Tankar som att "vika sig för en föräldrastorm" (svaghet?) och "lyssna på människor" (styrka?) var uppe.

Att de 40-åriga paviljongerna måste rivas är utom allt tvivel. Men vi saknade underlag för när. Konsekvenserna av en rivning var inte godtagbara. Så en enhetlig nämnd gick på alliansens linje att se till att få en lokalutredning av skolan som ska ta hänsyn till allt från kök, fritids och förråd.

Det var första gången jag varit med om att åhörarna mangrant har applåderat efter att ett beslut fattats.

Inga kommentarer: