lördag 30 juli 2011

Bomben och massakern i Norge


Välkomna till min blogg! Där har jag gett iakttagelser och synpunkter på det förfärliga som hänt och hur reaktionen hittills varit.

Just nu är 38 000 scouter samlade utanför Kristianstad, bland dem en dotter och en dotterdotter till mig. Det som hänt på Utøa kommer att lägga en börda på arrangörerna av sådana evenemang. Det säkerhetstänkande som förut judar och muslimer tvingats leva med måste även vi andra lära oss.

måndag 18 juli 2011

Feminism på tillbakagång?


En ny tjänst hos Google presenterar hur många gånger ett ord har använts i tryck under olika tider. Jag har berättat närmare om detta min blogg. När jag söker på ordet feminism ser jag, föga förvånande, att ordet varit på stadig uppgång ända sedan 1960-talet. Desto mer överraskande är att användningen av ordet omkring år 1997 började gå ned med samma fart som det gått upp tidigare.

Det bör ge upphov till tankar, och på min blogg har jag berättat om de första som dykt upp i mitt sinne.

torsdag 14 juli 2011

Ramstrand väcker sovande björn


Svar på insädaren ”En välsignelse skadar ingen elev” i Mitt i Sollentuna den 12 juli:

Vi är delvis överens Ramstrand och jag, det finns ingen anledning att på principiella grunder inte använda Sollentunas kyrkor vid skolavslutningar. När bra alternativ lokal saknas kan de erbjuda ett stämningsfullt och vackert rum. Våra gamla kyrkor är dessutom en del av vårt svenska kulturarv och vi är alla via skattsedeln med och betalar för att de restaureras och hålls i gott skick, oavsett om vi är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte.

Så länge tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron, inte på religiösa inslag, anser både jag och Folkpartiet, i likhet med Skolverket, att skolavslutningar i kyrkan inte ska anses strida mot skollagens krav på en icke-konfessionell undervisning.

Sverige är dock inte ett kristet land. Merparten av befolkning tror inte på Gud. Jag tycker därför att skolavslutningar gärna kan vara sekulära, oavsett vilka lokaler de hålls i, och präster och välsignelser får därmed gärna lysa med sin frånvaro. För nog tar ingen skada av att rektor, lärare och barn själva leder en stämningsfull skolceremoni med tal och sång?

Josefin Silverfur, nitisk ateistisk humanist med barn i skolåldern

lördag 2 juli 2011

Långsamma länsstyrelser


%C3%96verklagade%20bygglov%20fastnar%20hos%20l%C3%A4nsstyrelserna

När plan- och bygglagen ändrades 2 maj iår satte staten tryck på kommunerna; bygglov ska hanteras inom tio veckor från det att komplett ansökan kommit in. Det är bra, mer tid ska det inte behöva ta att få sitt ärende prövat. Det är dock mer regel än undantag att bygglovsbesluten som kommunerna fattat överklagas av någon. Då hamnar ärendena hos statens egna förlängda arm, länsstyrelsen. Där blir de tyvärr ofta liggande visar granskning som gjorts av Sveriges kommuner och Landsting. Om detta tycker vår egen Lennart Gabrielsson, tillika SKLs 1:e vice ordförande, till i TV4-inslaget ovan. Vill ni istället ta del av inslaget via TV4s hemsida kan ni göra det här. SKLs pressrelease hittar ni här.