måndag 18 juli 2011

Feminism på tillbakagång?


En ny tjänst hos Google presenterar hur många gånger ett ord har använts i tryck under olika tider. Jag har berättat närmare om detta min blogg. När jag söker på ordet feminism ser jag, föga förvånande, att ordet varit på stadig uppgång ända sedan 1960-talet. Desto mer överraskande är att användningen av ordet omkring år 1997 började gå ned med samma fart som det gått upp tidigare.

Det bör ge upphov till tankar, och på min blogg har jag berättat om de första som dykt upp i mitt sinne.

Inga kommentarer: