lördag 2 juli 2011

Långsamma länsstyrelser


%C3%96verklagade%20bygglov%20fastnar%20hos%20l%C3%A4nsstyrelserna

När plan- och bygglagen ändrades 2 maj iår satte staten tryck på kommunerna; bygglov ska hanteras inom tio veckor från det att komplett ansökan kommit in. Det är bra, mer tid ska det inte behöva ta att få sitt ärende prövat. Det är dock mer regel än undantag att bygglovsbesluten som kommunerna fattat överklagas av någon. Då hamnar ärendena hos statens egna förlängda arm, länsstyrelsen. Där blir de tyvärr ofta liggande visar granskning som gjorts av Sveriges kommuner och Landsting. Om detta tycker vår egen Lennart Gabrielsson, tillika SKLs 1:e vice ordförande, till i TV4-inslaget ovan. Vill ni istället ta del av inslaget via TV4s hemsida kan ni göra det här. SKLs pressrelease hittar ni här.

Inga kommentarer: