torsdag 14 juli 2011

Ramstrand väcker sovande björn


Svar på insädaren ”En välsignelse skadar ingen elev” i Mitt i Sollentuna den 12 juli:

Vi är delvis överens Ramstrand och jag, det finns ingen anledning att på principiella grunder inte använda Sollentunas kyrkor vid skolavslutningar. När bra alternativ lokal saknas kan de erbjuda ett stämningsfullt och vackert rum. Våra gamla kyrkor är dessutom en del av vårt svenska kulturarv och vi är alla via skattsedeln med och betalar för att de restaureras och hålls i gott skick, oavsett om vi är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte.

Så länge tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron, inte på religiösa inslag, anser både jag och Folkpartiet, i likhet med Skolverket, att skolavslutningar i kyrkan inte ska anses strida mot skollagens krav på en icke-konfessionell undervisning.

Sverige är dock inte ett kristet land. Merparten av befolkning tror inte på Gud. Jag tycker därför att skolavslutningar gärna kan vara sekulära, oavsett vilka lokaler de hålls i, och präster och välsignelser får därmed gärna lysa med sin frånvaro. För nog tar ingen skada av att rektor, lärare och barn själva leder en stämningsfull skolceremoni med tal och sång?

Josefin Silverfur, nitisk ateistisk humanist med barn i skolåldern

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Som nitisk ateist håller jag med dig.

Min fru och jag diskuterade frågan för ett par år sedan. Från början med helt olika åsikter tills vi insåg att jag ALDRIG haft skolavslutning i någon skola och hon ALLTID varit i kyrkan. Traditionen är alltså per skola.

Eftersom Gud inte finns så fungerar inte bön (som oftast är riktad mot Den Obefintliga). Därför saknar välsignelse poäng enligt mig.

Ska man dra det till sin spets så har han helt rätt att åtskilliga luciasånger ska bort. Men i traditionens namn så blundar jag för mycket. Religiösa får å andra sidan blunda för tomtar och pepparkaksgubbar i luciatågen... :-)