tisdag 23 augusti 2011

Mer om Skälbyskolan

I början av sommaren var jag glad över beslutet Barn- och ungdomsnämnden tog som innebar att den 40 år gamla paviljongen vid Skälbyskolan skulle stå kvar tills en lokalutredning blir klar. Jag skrev om det här på bloggen och Mitt i Sollentuna skriver om det idag.

Knappt hann beslutet svalna i somras förrän tjänstemän hittade fram besiktningar som dömde ut paviljongen. Gamla papper som var nyhet för politiker.

Vid kvällens BUN-möte var det bara att krypa tillbaka och tillåta avveckling av paviljongen. En grupp föräldrar kom även nu och de var mindre glada än förra gången.

Nu hoppas vi på en snabbare lokalutredning samt en snabbutredning ifall temporära (mindre) lokaler kan skapas.

Att barnen ett tag ska ha utegympa utan dusch- eller omklädningsmöjlighet ett par veckor framöver låter inte bra (även om jag tror personalen löser det).

Vi politiker är inte glada heller. Att viktiga beslutsunderlag dyker upp efter beslut har kostat onödig tid. Att hitta en syndabock förändrar inte nuvarande läget.

De fel i ärendet jag vill lyfta fram är:
  • Kommunen underhåller skollokalerna dåligt. Sur efterräkning riskeras på fler platser.
  • Dålig framförhållning. En lokalutredning borde gjorts för ett eller två år sedan.
  • Kommunikationen mellan nämnder, kontor, tjänstemän, rektor och politiker behöver förbättras.
Tur att ingen blivit politiker för att man är nöjd med alla sakers tillstånd...

1 kommentar:

Magnus Blixt sa...

"Enda sättet att inte göra fel, är att göra ingenting. Och det är verkligen inte rätt." - ett av mig ofta använt citat applicerbart även här.
Men visst - framförhållning och kommunikation bara måste fungera om man ska få någon ordning på underhåll av skollokaler. Underhåll av skollokaler i sin tur är en förutsättning för att eleverna ska nå de kunskapsmål som krävs - och faktiskt, med nya skollagen, till och med sin egen fulla potential. Att lärare och skolledning behöver lägga tid och kraft på att pussla ihop en visserligen fungerande men långtifrån optimal verksamhet är ett resursslöseri.

Nöjda kommunpolitiker låter farligt. Precis som politiker som inte vågar fatta beslut. Tur att vi verkar ha främst andra sorter här i Sollentuna.