torsdag 29 september 2011

Det är dags för Sollentuna att satsa på folkhälsoarbetet

Samtliga rapporter om den framtida hälso- och sjukvården säger samma sak: Om 20 år är vi för många som kommer att bli sjuka. Vi har inte råd med detta. Något måste göras, säger man sedan. Förslagen handlar dessvärre alltför ofta om hur landsting ska effektivisera vård, vårdköer och behandlingsformer.

Även om det förebyggande arbetet nämns i närmast lydiga termer tas inte de politiska beslut inom kommun och landsting som behövs för att stävja de folkhälsosjukdomar som 50 procent av befolkningen får under sin livsstid!

Folkhälsoarbetet ska förstås inte bedrivas inom landstinget utan i kommunen, där folk bor och verkar. Vårdens roll ska inte underskattas som ju står för den medicinska kompetensen men själva idén är ju att inte behöva bli sjuk och då är det mer logiskt med ett kommunalt engagemang.

I en av våra Stockholmskommuner, närmare bestämt Nacka, har den borgerligt styrda majoriteten under många år satsat rejält på folkhälsoarbetet. Både genom kartläggning och genom agerande. För att skapa förutsättningar för att kloka beslut tas för kommunens invånare ligger uppdraget direkt underställt Kommunstyrelsen.

Tyvärr kan Sollentuna kommun inte stoltsera med insatser av samma dignitet vilket krävs för att effekter på folkhälsan ska uppnås i det långa loppet. En utmärkelse till Healthy City räcker inte!

Jag vill verka för att Sollentuna också inrättar tjänster och funktioner för ett ökat folkhälsofokus i vår kommun!

Läs gärna mer om folkhälsoarbete, idag om vad tobaksslut kan betyda för både människor och samhälle på: www.sitellochfrisk.se

Inga kommentarer: