onsdag 14 september 2011

Karriärvägar skapas för lärarna

Regeringen har idag, med Folkpartiet som drivande, meddelat att man i budgetpropositionen tänker lägga förslag om en karriärutvecklingsreform för lärarna. Nya utvecklingssteg införs för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. En utredning ska titta närmare på hur utvecklingsstegen kan utformas. Regeringen skjuter till 1,4 miljarder under en treårsperiod för att täcka kommunernas merkostnader för de höjda lärarlöner som detta medför.

Satsningen är verkligen välkommen. Den betyder att morötter skapas för lärare att genom att göra ett bra jobb få nya befattningar och högre lön. Det ger också en tydlig signal till kommunerna att uppmärksamma duktiga lärare mer. Vi i Sollentuna har för ett par år sedan instiftat ett pedagogpris för att lyfta fram våra duktiga lärare. Möjligheten att ta till vara de bästa lärarnas kunskaper och anställa dem på karriärtjänster är fantastiskt viktigt. Chansen att ge fler elever möjlighet att ta del av deras erfarenheter måste tas tillvara. Vi tror att det kommer att leda till en generell förbättring i skolan på sikt. Det är vår skyldighet som liberala skolpolitiker i Sollentuna att genomföra detta.

Carina Knorpp, vice ordförande i Barn och ungdomsnämnden
Anders Morin, ordförande i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden

Inga kommentarer: