söndag 11 september 2011

Negativt att vara tyst om positivt, fast inte tvärtom.

P1 har gjort ett inslag om Sollentunas kommunikationspolicy och där ges sken av att vi politiker vill måla upp en förskönande bild av kommunen och sätta munkavle på tjänstemännen. Dessutom framställs det som lite suspekt att vi varit framme och reviderat dokumentet när media börjat ställa frågor.

Den 21/9 förväntas kommunfullmäktige anta en något reviderad version av integrations- och kommunikationsberedningens förslag till policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet för Sollentuna kommun. För den som inte vet det föregås fullmäktigebeslut nämligen av kommunstyrelsebeslut. Dessa i sin tur föregås normalt av beslut i något av kommunstyrelsens två utskott, i fallet med policyn var det kommunstyrelsens arbetsutskott, sollentunapolitikens Crème de la Crème, som hanterade frågan. Just denna policy har faktiskt också innan den nådde arbetsutskottet nagelfarits i en speciell integrations- och kommunikationsberedning som har representanter från alla partier i fullmäktige. Innan beredningen fattade något beslut om förslag till policy har partigrupperna dessutom getts chans att tycka till. Att dokumentet ändras lite i de olika stegen är därför helt naturligt och visar att bara att demokratin emellanåt faktiskt fungerar och att politikerna i de olika instanserna inte bara är där för att agera röstboskap. Alla dessa led finns för att ge utrymme för förankring och förändring.

Redan på skisstadiet av detta viktiga styrdokument var ett viktigt medskick från Folkpartiets fullmäktigegrupp att det tydligt skulle framgå att kommunen inte på något sätt begränsar yttrandefriheten för kommunens anställda. Jag tycker det var mycket bra att kommunstyrelsen i onsdags reviderade förslaget något så att detta nu framgår ännu tydligare.

Det här med att policyn bidrar till en förskönande bild av kommunen då? Det är naturligtvis inte alls syftet att ge en falsk bild. Jag kan dock sträcka mig till att policyns reviderade formulering om att ”Sollentunas kommunikation ska förmedla en trovärdig bild av Sollentuna som en kommun som är bra att bo, leva och arbeta i och en kommun som är en attraktiv arbetsgivare” är lite för luddig. Min åsikt är nämligen att styrdokument av det här slaget ska hålla även när man läser det som fan läser bibeln. All risk för feltolkning i de viktiga styckena borde, i mitt tycke, elimineras på vägen till antaget dokument. Därför är nog trovärdig lite illa valt eftersom det kan tolkas som något helt annat än sann.

Jag kan bara beklaga att jag just när detta ärende kom upp på alliansgruppen innan kommunstyrelsen inte alls var i skick att agera i min favoritroll som djävulens advokat. Jag erkänner, jag var precis lika tyst som alla andra.

5 kommentarer:

Kjell Ericson sa...

Det är verkligen ingen bra skrivning att man ska förmedla en "trovärdig" bild av Sollentuna. Det är ju en *sann* bild som alltid ska ges.

Som liberal så anser jag att sanningen ofta har två sidor. Man kan tycka att som kommun ska vi framhålla vår sida, men jag vet inte om det bör skrivas in i dokumentet.

Josefin Silverfur sa...

Jag tror "trovärdig" skulle kunna bytas ut mot "rättvisande". Vad tror du?

Josefin Silverfur sa...

Eller "nyanserad och rättvisande" kanske?

Kjell Ericson sa...

Jag tycker "rättvisande" låter bra för en liberal som jag.

Sedan kan man ha åsikter om vad som är rätt håll att se saken - men att vara "trovärdig" innebär ofta att man ljuger...

Ordet "nyanserad" tilltalar också en velande liberal.

Magnus Blixt sa...

"rättvisande" är absolut bättre än "trovärdig" i detta sammanhang, även om det förstås kan vara så att val av perspektiv och fokus kan göra att olika saker kan anses visa rätt och sant. "nyanserad" tillför dock som jag läser det inte mycket utöver "rättvisande" utan känns mest som ett onödigt insmickrande förbehåll.

Att anställda i offentlig verksamhet inte på något sätt hindras nyttja sin grundlagsskyddade yttrande- och meddelarfrihet är en grundbult i ett fungerande demokratiskt samhälle. Tänk om fler politiker vågade vara lika ärliga och säga "jag önskar att jag hade gjort något annat än det jag gjorde" istället för att sopa saker under mattan.