tisdag 13 september 2011

Rapport - Vården i Almedalen 2011

Almedalsveckan är vårdens största och viktigaste mötesplats för idéspridning och debatt. Det är i Almedalen de heta framtidsfrågorna diskuteras, vårddebatten där visar vilka förändringar som är på gång.

Rapport: Vården i Almedalen 2011 ger en samlad bild av veckan. Den 96-sidiga rapporten återger under sju temaområden de 34 viktigaste seminarierna i text och bild, samt innehåller information om webb och kontaktpersoner hos arrangörer. Rapporten analyserar och sammanfattar veckans utspel, förslag, budskap och besked.

Rapporten har producerats av Gullers Grupp och finansierats av ett ovillkorat ekonomiskt stöd från 14 företag, organisationer och myndigheter. Urvalet har kvalitetssäkrats av ett oberoende redaktionsråd.

För dig som är intresserad av frågor som rör vård och hälsa ger dig Vårdrapporten en bra bild av var diskussionens betoningar ligger och vilka trender vi ser för det kommande året. Du kan ladda ner den eller beställa en tryckt version för 140 kr/st + moms och porto.

Trevlig läsning!

Inga kommentarer: