onsdag 26 oktober 2011

föräldraengagemang och planeringsdagar

Centerpartiet har pekat på problemet som uppkommer för de som inte har möjlighet att vara med på alla de aktiviteter som man känner att man borde vara med på i skolan eller förskolan. Många gånger har jag själv haft svårt att komma i tid till eftermiddagsaktiviteter, att baka bullar och allt vad det varit. Då har jag inte haft småbarn som ensamstående förälder, för dem måste det vara ännu svårare. Skolan är avgiftsfri och ska också ta hänsyn till att inte alla har samma möjlighet att ta ledigt från arbetet. Samtidigt är föräldraengagemang oerhört värdefullt för barnen och skolverksamheten. En skola som inte förmår engagera föräldrarna har svårt att stå sig i konkurrensen långsiktigt. Det som är viktigt är att alltid ha för ögonen att det är en frivillig insats och alla har inte möjlighet att medverka. Vårt mål är att ha Sveriges bästa skola. Då måste vi ha ett kontinuerligt förbättrings och utvecklingsarbete. För att det ska kunna ske måste måste pedagogerna ha gemensam planeringstid. Därför får skolorna enligt grundskoleförordningen lägga ut högst 5 studie/planeringsdagar under läsåret. Vi vill att våra lärare ska ha tid till kompetensutveckling och tid till att utveckla arbetet med eleverna. Väl använd planeringstid är väl värt sitt pris. Avvägningen blir att hitta lösningar som ger bra med möjlighet till kompetensutveckling för personalen utan att föräldrar tvingas slå knut på sig. Jag har stor förhoppning om att vår duktiga personal på kontoret klarar av att hitta lösningar som innebär en bra avvägning.

Inga kommentarer: