söndag 27 november 2011

Demokratiskt

Josefine – du väcker ett starkt minne!

Det är minnet från något som hände för femtio år sedan, minnet av av hur jag kände mig besviken och hur jag hoppade av. Jag minns, och jag kommer med en vädjan:
Hoppa inte ur Folkpartiet!

Att hoppa av från uppdragen här i Sollentuna är en sak, att hoppa ur Folkpartiet är en annan. Stanna inom partiet!

Som märkts inte minst här på bloggen tänker du längre än bara med sikten nästa mandatperiod. Du tänker längre än till och med två. Då behövs du! Baksidan av tävlingsinstinkten i ett parti är ofta att sikten blir inskränkt till en eller två mandatperioder.

Det var för sextio år sedan som jag blev svårt besviken. Min företrädare som ordförande i FPU hade placerat sig så högt i ett provval inför riksdagsvalet att han sattes på valbar plats.

Partiledningen kunde inte tänka sig honom där. Den anordnade ett nytt provval och kallade det första för preliminärt. I detta provval mobiliserades allt mot honom, även förtal och hämtning från ålderdomshem. Mycket riktigt, han petades ned från valbar plats.

Det som hände var värre än ett demokratiskt underskott, det var ett skott mot demokratin. När partiledningens förslag klubbades igenom vid ett väl besökt medlemsmöte i FP Stockholm, stegade jag fram till mötesordföranden, lämnade mitt möteskort och lämnade sedan salen. Jag återkom dock till partiet efter moget övervägande och har då och då tagit på mig uppgiften som ombudsman för långsiktigt tänkande

Det demokratiska underskottet i Folkpartiet är av helt annan karaktär än det i Stockholm som fick mig att gå. Underskottet här har om inte annat demonstrerats flera år å rad i lokalrevyn. Scenen har varit densamma då, låt vara varierad något i utförande.

Kommunstyrelsens ordförande ställs inför en svår fråga. Han svarar vänligt och förstående. Så snart hans besökare gått ut, slänger han sig på telefonen och slår ett nummer. Han får kontakt, och samtalet börjar:
Jo Lennart, jag har en sak …

Vårt demokratiska underskott består i att Lennart byggt upp en sådan sakkunskap och ett sådant förtroende att FP fått ett större inflytande i kommunen än vad vårt alltför låga röstetal egentligen berättigat oss till.

Hur skall ett demokratiskt underskott av det slaget kunna tas bort eller minskas? Steg i den riktningen leder bort från principen representativ demokrati, den princip som lyckas rimligt väl så länge väljarna finner det naturligt att utse representanter som kan mer än de själva. Steg i den riktningen leder oss i riktning mot att styra genom opinionsundersökningar. Då kommer långsiktigt tänkande helt i skymundan.

Själv är jag övertygad om att det demokratiska underskottet gäller brist på långsiktigt perspektiv. Det behövs folk som även i fråga om annat än miljön tänker i tidsperspektivet minst två generationer fram åt. Då behövs en senat som uteslutande arbetar i det perspektivet.

Första kammaren avskaffades en gång därför att den blev en ombudsman för det förgångna. Nu behövs Senaten som uteslutande tänker på våra barnbarns och deras efterkommandes tid! Sikta på den, Josefin!


PS Välkomna alla till min blogg där jag just funderat över stormen kring SCUM Manifest. DS

1 kommentar:

Josefin Silverfur sa...

Tack för de vänliga orden Göran!