måndag 7 november 2011

Man kan bli frisk av annat än piller

Jag hör inte till den skara som tror att man genom positivt tänkande kan minska dödligheten i en svår cancersjukdom, eller att man kan bota en allergichock eller högt blodsocker genom att tala lugnt och klappa om patienten.

I många delar av världen inser man betydelsen av andra former av behandling än just dem medicinska behandlingen. I en mycket intressant artikel i förra veckans tidning Fokus pekar man just på hur stor betydelse Bemötande och attityd har för tillfrisknande. Även intressanta fakta om placeboeffekten finns att läsa!

Läs mer här

Inga kommentarer: