tisdag 29 november 2011

Om omskärelse igen...

Nu har det gått nio dagar sedan jag skrev inlägget "Sollentunabornas skattepengar går till religiös könsstympning av pojkar." I inlägget skrev jag att jag ville ha svar från Gabrielsson och Bergström om deras åsikt. Anledningen att jag önskade svar från dem är att Gabrielsson är 1'e vice ordförande i SKL och Bergström är Ledamot i Stockholmsläns Landsting.

Fick jag något svar? Javisst, Gabrielsson skrev ett svar i hans nyhetsbrev. Tyvärr kan jag inte länka, så det får bli ett citat:

"En debatt om omskärelse av pojkar har på senare tid förts i media. Frågan är om offentligt finansierad vård ska erbjuda omskärelse. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar att landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar på religiösa och kulturella grunder. Syftet till rekommendationen är att det är bättre för barnens hälsa om omskärelsen sker i sjukvårdens regi än om ingreppet genomförs utomlands eller i hemmet. Integrationsminister Erik Ullenhag har klargjort att han inte kommer att ta initiativ till en lagändring som skulle förbjuda omskärelse. Han menar att det skulle kunna ses som ett hot mot religionsfriheten. För mig är det otroligt viktigt att vi värnar pojkarnas säkerhet. Om sjukvården inte skulle erbjuda omskärelse skulle fler ingrepp ske i hemmet, eventuellt av personer som saknar rätt kompetens. Samhället måste garantera att pojkarna inte far illa. Min uppfattning är också att detta är en svår fråga som omfattas av tusenåriga traditioner och frågan förtjänar en respektfull debatt."

Gabrielssons huvudargument tycks vara att han värnar om pojkarnas säkerhet. Flickorna då? Och vad mer för otäcka saker ska Landstingen göra?

Hur gick det med Bergström då? -Nix, inte ett ljud från Bergström. Bloggen är inte uppdaterad sedan 2'a augusti. Ingen vidare bra kommunikation med medborgarna, hon tycks varken läsa FP-Sollentunas blogg eller skriva särskilt mycket i sin egen heller. Tråkigt tycker jag. Jag kanske får slå henne en signal istället... för svar vill vi ha?!

Vill tipsa om Adam Cwejmans blogginlägg "Om omskärelse". Ni måste läsa den, han skriver så bra!

"Religionsfriheten är inte en i ett vakuum existerande rättigheter. Det är en positiv rättighet som vägs mot andra negativa friheter. I det här fallet alla barns rättighet att slippa permanenta fysiska ingrepp som inte kan göras ogjorda. .... Jag blir alltid förvånad och lite provocerad när liberaler gör undantag för vissa praktiker, vissa religioner i vissa situationer. Liberalismens kärna är inte någon buffé där man kan välja bort vissa bitar om någon protesterar högljutt. Omskärelse är en sådan fråga där detta konstant sker. Jag vill inte förneka någon sin religion, men vi måste väga det kollektiva behovet av kulturell och religiöst självbestämmande mot det eventuella valet att barnet eller den fullvuxna individen inte vill ha något med de religiösa praktikerna att göra."

Jag har en teori om varför Gabrielsson och Ullenhag egentligen är mot en lagstiftning mot omskärelse av pojkar. Två orsaker:
  • Frågan är inte jätteviktig för G & U men det är mer viktigt och större prestige att inte låta Sverigedemokraterna få igen om viktiga fråga för dem. Man offrar pojkarna för att dra Sd i näsan.
  • Man vill inte stöta sig med religiösa grupper. Nu har man istället något man kan säga till dessa religiösa grupper "-Titta, vi är inte i lag med Sverigedemokraterna."
/Nicolaus Anderbom

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vilket märkligt resonemang.

Ska vi tillåta dessa övergrepp med ursäkten att annars så gör de bara det själva i med sämre resultat? Borde vi inte sätta åt de som ger sig på de osyldiga små barnen istället?

Det är mycket prat om religionsfrihet. Detta infördes 1952 och tillät att man fick gå ur svenska kyrkan och inte längre behövde tillhöra något trossamfund.

Religionsfrihet=frihet från religion! Inte att man har rätt att utöva vilka religiös riter som helst.

Som jag har skrivit tidigare så är det ingen som vet vad barnen väljer för religion i framtiden, om de ens väljer någon. Med tanke på det så kan det ju vara trevligt att slippa bli brännmärkt in i något som man kanske inte stödjer och sam man framgent kanske tom avskyr. Lite försent då.

Tänk om. Tänk barmhärdigt. Tänk på barnen!

Det brukar Lennart göra i första hand. Säger han i alla fall.

Ola Byström

Maria Bergström sa...

Min uppfattning är att omskärelse av pojkar endast ska genomföras av medicinska skäl.

AlexTheGreat sa...

Det är sådana här verksamheter som ställer till så mycket elände! Allt från hedersmord till omänskliga renhetslagar, segregation mellan könen och Niqab kultur bottnar i sexuella rädslor!
Tyvärr så är flockens totala förnekande av individen lagligt i Sverige 2012!

Fredrik sa...

En judisk hetero bekant från Östermalm förklarade för mig nyligen att Sverige "är efter" och att i USA är nästan alla omskurna för att det är renare! Förhuden sprider bara sjukdom sägs det