torsdag 10 november 2011

Ska staten tjäna pengar på brottslighet?

Saxat från text-tv: "Skattekrav. 70 åtalade i den stora sprithärva som nystats upp i Västernorrland dömdes i augusti. Nu kommer den skatterättsliga påföljden. Skatteverket kräver åtta hembrännare på sammanlagt 43 miljoner kronor i form av utebliven alkoholskatt."

Rätt eller fel att staten ska tjäna pengar på brottslighet? Jag hade hellre sett att man omvandlat pengakravet till fängelsetid. T.ex 1 miljon = 6 månader bakom lås och bom. Totalt skulle alltså 258 månader avtjänas. Åtta hembrännare skulle alltså få ca 32 månader var extra.

Finland har ett system där den som inte betalar böter kan få böterna omvandlat till fängelsetid.

Även om Skatteverket skulle få igenom kravet kommer aldrig några pengar att betalas. Att tro att hembrännarna har några 43 miljoner i fickan är bara dumt. Gå direkt till fängelset utan att passera gå.

/Nicolaus Anderbom

Inga kommentarer: