måndag 28 november 2011

Unga förhörs utan advokat

"Unga förhörs utan advokat" kan vi läsa i media idag.

Anne Rambergs kritik riktar sig mot åklagare, som hon säger inte gör en behovsprövning av advokat för unga, ex officio.

Varför inte lagstifta om att unga ALLTID ska ha advokat när de förhörs, alla under 18 år. Så är problemet löst. Samhällets kostnad för denna reform är liten och väl motiverad.

Inga kommentarer: