onsdag 30 november 2011

Utlandsfödda elevers resultat ska förbättras.

I gårdagens Dagens Nyheter kunde man läsa om ökande gap i studieresultat för utlandsfödda elever.

Detta gäller inte Sollentuna. Senaste grafen jag såg så följde upp- och nergångar i resultatet med de svenskföddas resultat så att gapet var närmast konstant.

Nöjd ska man inte vara, så inte heller Folkpartiet eller alliansen (eller för den delen hela nämnden - förutom SP som inte tog ställning). Redan innan artikeln i DN så hade Folkpartiet förberett det yrkande som godkändes i nämnden att be förvaltningen att komma med förbättringsförslag för att minska gapet. Det ska dessutom göras skillnad på de som kommer till Sverige efter 7 års ålder och de som kommer högre upp i årskurserna eftersom förutsättningarna skiljer sig.

Alla elever ska få bättre resultat, men de utlandsfödda ska ges förutsättningar att öka sina resultat mer.

Inga kommentarer: