tisdag 6 december 2011

Fritidsverksamhet för 10-12 åringar

Jag har som förälder haft väldigt positiv erfarenhet av fritidspersonal som arbetar med barn i, vad vi på min tid kallade, mellanstadieåldern (10-12 åringar). Jag har träffat många som med stor skicklighet har arbetat för att hantera bland annat den sociala situationen och gett utrymme för både idrott, kreativitet och mys. Jag kan som skolpolitiker känna oro när jag från vissa håll får höra att deras verksamhet inte upplevs vara en naturlig del av skolans organisation. Då är det dax att vi tittar på om vi kan stimulera integreringen av fritids för att göra skolan ännu bättre.

Det är inte alla som vill vara på fritids  när man är 11 eller 12 år men för dem som vill (och det blir fler om det är en bra verksamhet) är det oerhört värdefullt. Helheten runt eleverna måste stå i harmoni. Mitt och Folkpartiets bidrag lades på årets sista nämnd.

Yrkandet på torrt politiker språk blev "att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram mål för fritidsverksamheten för 10-12 åringar som tydliggör deras roll bland annat för att bidra till ökad måluppfyllelse. "

Jag hoppas kunna rapportera resultatet av vad förvaltnignschefen kommer fram till under 2012.
 

1 kommentar:

Magnus Blixt sa...

Som barn hade jag blandad erfarenhet av "mellanstadieverksamheten". Som lärare har jag dock mycket god erfarenhet. Det passar långtifrån alla, men för några elever kan en bra verksamhet, formad av personal som innehar kompetens, talang och intresse för den speciella åldersgruppen, göra mycket stor skillnad. Denna skillnad kan också positivt påverka hela skolgången rent konkret, både för dessa elever och för övriga elever som delar skolgång med dem. Jag tror inte det är svårt att räkna hem det som en investering, för såväl individen som för samhället. Men det bygger förstås på personalens engagemang och attityd, vilken i sin tur antagligen kan stöttas utifrån de mål förvaltningen ställer och redovisar tänker jag.