lördag 3 december 2011

Omskärelse – må en halvt omskuren yttra sig

Då det gäller omskärelse av pojkar står två rättigheter mot varandra. Jag blev tidigt intresserad av frågan eftersom jag så sent som i tioårsåldern fick halva min förhud bortskuren av medicinska skäl och minns händelsen mycket väl.

Den upplevelsen gjorde att jag som vuxen lade märke till att omskärelse av pojkar blev vanlig bland kristna i USA. Det skedde under en tid med mindre möjlighet än vår till god hygien. Statistik tycktes visa att de omskurna mindre ofta drabbades av en del sjukdomar. Vidare har det hela tiden stått klart att omskärelse är enklare och mindre riskabel om den görs redan på den späde pojken.

Så länge detta pågick därför att det uppfattades som självklart bra, doldes konflikten mellan individens rätt att bestämma själv och etniska gruppers rätt att följa sin gamla sedvänja. Omskärelsen även av späda kristna pojkar hade dessutom en sympatisk biverkan: det gick inte att se på penis om en pojke var jude eller kristen.

Nu vet vi mer, och nu är rättighetskonflikten i öppen dag. Helt naturligt då att förslaget kommer upp: förbjud icke-medicinsk omskärelse av minderåriga!

Liberaler borde ryggmärgsmässigt reagera med kravet förbjud nu. Det är emellertid inte alltid som ryggmärgstänkande leder till rätt åtgärder. Många högt syftande reformer i samhället har fått bakslag i mötet med verkligheten.

Det finns en annan väg att gå än förbud nu. Den som studerar judendomens historia kan inte undgå att lägga märke till hur trossatser och livsföring ändrats. Att den judiska uppväxten visat sig främja kreativitet hänger samman med att diskuterande av olika påståenden blivit en kärnverksamhet.

Detta syns i Talmud där varje vers kommenteras ur olika synvinklar av Rabbi X, Y, Z och så vidare, och det syns i ett av judarnas skämt om sig själva: Varhelst 12 judar äro församlade, äro minst tretton åsikter företrädda. Inom judendomen har dessutom utvecklats olika riktningar från reformister till ortodoxa i korkskruvslockar.

Den ursprungliga tron var att judarnas religion uttrycker och bekräftar en pakt mellan deras stam och Gud. Den har emellertid i den judiska majoriteten utvecklats till en religion och en livsföring som inspirerat många till viktiga samhällsinsatser, inte minst för att förbättra samhället.

Jag tycker därför det är naturligt att de som vill få bort omskärelse av minderåriga pojkar först tar upp frågan med judar. Det bör gå att bland dem finna bundsförvanter i arbetet på att sluta med denna sedvänja. Detta tar tid, men resultatet blir troligen bättre än att klippa till med ett förbud. Ett sådant uppfattas nämligen som ett angrepp på religionen, och det väcker motstånd!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det är inte bara judar som ägnar sig åt de här riterna. Det finns andra religioner som också tror sig ha gudomlig makt att bestämma över andra människors könsorgan utifrån ett förlegat religiöst regelverk.

Det är skrämmande vilken underlåtenhet en del Folkpartister visar i den här frågan. Självklart ska de här vidriga övergreppen kriminaliseras och gärningsmännen ska straffas.

Låt barnen bestämma själva över sina könsorgan. Vill de omskära sig så får de vill göra det men det ska vara deras eget beslut.

Hur svårt kan det vara?

Ola Byström

gnabb sa...

Förbjud könsstympning av barn.

Detta är ett oerhört enkelt problem att lösa.

Förbjud detta barbariska vansinne mot barn.

Magnus Blixt sa...

Sällan är tillvaron svart eller vit, alltsomoftast är den färgglad och komplex. Här står verkligen olika grundläggande rättigheter mot varandra och jag tycker inte det finns någon självklar väg att gå för att uppnå det som bör vara målet; självbestämmande.
Jag har inte varit med så länge, men har uppfattat Liberalerna som kunskapssökande och intresserade av att vända och vrida på frågor. Utan att ha tagit ställning i sakfrågan tycker jag Magnus Zetterholm i SvD tillför en del till diskussionen: http://www.svd.se/kultur/litteratur/problemfyllt-med-omskarelsekritik_6686120.svd

Rydström sa...

Otroligt viktigt ämne! Speciellt då omskärar lobbyn helst opererar i det dolda. Stymparna vill helst det ska ske när individen är omedveten och utan insyn från allmänheten. Självständighet och medvetenhet om kroppen kommer bli religionens fall!