onsdag 28 december 2011

Ska vi ha nämndemännen?

Nu i mellandagarna så diskuterar medier om vi ska ha nämndemän i våra domstolar.

Jag har varit nämndeman i tingsrätten i ett år snart. Här är ett par kommentarer på argument som förs:

  • "Nämndemän är dåligt utbildade". Vilket i första hand borde lösas med utbildning.
  • "Nämndemän är dyrt". Ja det är dyrt, likaså advokater och övriga inblandade i rättegången.
  • "Det är rättsosäkert". I skuldfrågan tycker jag inte det är rättsosäkert - tvärtom. Vad gäller straffutmätningen så tillför nämndemännen mycket litet.
  • "De är politiskt tillsatta". Det är bra tycker jag. Då har någon grupp människor gjort en första gallring.
Att avskaffa nämndemännen låter bekvämt. Men jag vill nog inte ha ett eget skrå domare som utan insyn har som uppgift att döma folk hela dagarna.

I USA har de en jury vilket jag ser som större problem och dyrare. Men i princip är jury och våra nämndemän samma sak för mig. Att många i USA verkar göra allt för att slippa tjänstgöringen borde vara ett stort problem.

Jag vill inte påskina att vårt nämndemannasystem är perfekt. Det finns brister på många håll i rättsväsendet. Jag skulle hellre fokusera på de brister som gör att nämndemännen hindras göra ett bra jobb:
  • Utbildning.
  • Mer rätt att ställa kompletterande frågor vid förhör.
  • Tillgång till de papper som åklagare, försvar och domare har under rättegången (nämndemännen får bara ett utdrag).
Jag ser ändå fram mot hur man tänker sig ett rättssystem utan nämndemän.

2 kommentarer:

Josefin Silverfur sa...

Jag tycker en viktig aspekt faller bort i diskusionerna; politiskt tillsatta nämndemän har möjlighet att påverka lagstiftningen. När man som nämndeman blir varse vilka ibland mycket underliga konsekvenser lagstiftningen kan få är steget inte långt att politiskt försöka få till stånd en förändring så att andra inte drabbas framöver. Jag har nog faktiskt aldrig lärt mig så mycket om samhällets avigsidor som under min tid som nämndeman i länsrätten och det jag fick ta del av har jag haft enorm nytta av i de beslut jag deltagit i politiskt.

För övrigt hörde jag någon på TV ondgöra sig över att okunniga och outbildade nämndemän hade makt att fatta viktiga beslut och att det inte var så någon annanstans i samhället. Då tänkte jag i mitt stilla sinne att den som uttalade de orden levde i en skyddad verkstad. Okunniga människor med makt finns överallt, inte bara inom rättsväsendet. Därmed inte sagt att alla med makt är okunniga, vilket heller rimligen inte borde kunna sägas om nämndemännen.

Magnus Blixt sa...

Tidigare har jag spontant också tyckt att systemet varit märkligt, men nu har jag hört debatten (inte minst i ring p1) och läser era välinsatta inlägg så inser jag att systemet med politiskt tillsatta nämndemän nog måste anses vara det mest ändamålsenliga.