onsdag 30 november 2011

Utlandsfödda elevers resultat ska förbättras.

I gårdagens Dagens Nyheter kunde man läsa om ökande gap i studieresultat för utlandsfödda elever.

Detta gäller inte Sollentuna. Senaste grafen jag såg så följde upp- och nergångar i resultatet med de svenskföddas resultat så att gapet var närmast konstant.

Nöjd ska man inte vara, så inte heller Folkpartiet eller alliansen (eller för den delen hela nämnden - förutom SP som inte tog ställning). Redan innan artikeln i DN så hade Folkpartiet förberett det yrkande som godkändes i nämnden att be förvaltningen att komma med förbättringsförslag för att minska gapet. Det ska dessutom göras skillnad på de som kommer till Sverige efter 7 års ålder och de som kommer högre upp i årskurserna eftersom förutsättningarna skiljer sig.

Alla elever ska få bättre resultat, men de utlandsfödda ska ges förutsättningar att öka sina resultat mer.

tisdag 29 november 2011

Om omskärelse igen...

Nu har det gått nio dagar sedan jag skrev inlägget "Sollentunabornas skattepengar går till religiös könsstympning av pojkar." I inlägget skrev jag att jag ville ha svar från Gabrielsson och Bergström om deras åsikt. Anledningen att jag önskade svar från dem är att Gabrielsson är 1'e vice ordförande i SKL och Bergström är Ledamot i Stockholmsläns Landsting.

Fick jag något svar? Javisst, Gabrielsson skrev ett svar i hans nyhetsbrev. Tyvärr kan jag inte länka, så det får bli ett citat:

"En debatt om omskärelse av pojkar har på senare tid förts i media. Frågan är om offentligt finansierad vård ska erbjuda omskärelse. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar att landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar på religiösa och kulturella grunder. Syftet till rekommendationen är att det är bättre för barnens hälsa om omskärelsen sker i sjukvårdens regi än om ingreppet genomförs utomlands eller i hemmet. Integrationsminister Erik Ullenhag har klargjort att han inte kommer att ta initiativ till en lagändring som skulle förbjuda omskärelse. Han menar att det skulle kunna ses som ett hot mot religionsfriheten. För mig är det otroligt viktigt att vi värnar pojkarnas säkerhet. Om sjukvården inte skulle erbjuda omskärelse skulle fler ingrepp ske i hemmet, eventuellt av personer som saknar rätt kompetens. Samhället måste garantera att pojkarna inte far illa. Min uppfattning är också att detta är en svår fråga som omfattas av tusenåriga traditioner och frågan förtjänar en respektfull debatt."

Gabrielssons huvudargument tycks vara att han värnar om pojkarnas säkerhet. Flickorna då? Och vad mer för otäcka saker ska Landstingen göra?

Hur gick det med Bergström då? -Nix, inte ett ljud från Bergström. Bloggen är inte uppdaterad sedan 2'a augusti. Ingen vidare bra kommunikation med medborgarna, hon tycks varken läsa FP-Sollentunas blogg eller skriva särskilt mycket i sin egen heller. Tråkigt tycker jag. Jag kanske får slå henne en signal istället... för svar vill vi ha?!

Vill tipsa om Adam Cwejmans blogginlägg "Om omskärelse". Ni måste läsa den, han skriver så bra!

"Religionsfriheten är inte en i ett vakuum existerande rättigheter. Det är en positiv rättighet som vägs mot andra negativa friheter. I det här fallet alla barns rättighet att slippa permanenta fysiska ingrepp som inte kan göras ogjorda. .... Jag blir alltid förvånad och lite provocerad när liberaler gör undantag för vissa praktiker, vissa religioner i vissa situationer. Liberalismens kärna är inte någon buffé där man kan välja bort vissa bitar om någon protesterar högljutt. Omskärelse är en sådan fråga där detta konstant sker. Jag vill inte förneka någon sin religion, men vi måste väga det kollektiva behovet av kulturell och religiöst självbestämmande mot det eventuella valet att barnet eller den fullvuxna individen inte vill ha något med de religiösa praktikerna att göra."

Jag har en teori om varför Gabrielsson och Ullenhag egentligen är mot en lagstiftning mot omskärelse av pojkar. Två orsaker:
  • Frågan är inte jätteviktig för G & U men det är mer viktigt och större prestige att inte låta Sverigedemokraterna få igen om viktiga fråga för dem. Man offrar pojkarna för att dra Sd i näsan.
  • Man vill inte stöta sig med religiösa grupper. Nu har man istället något man kan säga till dessa religiösa grupper "-Titta, vi är inte i lag med Sverigedemokraterna."
/Nicolaus Anderbom

måndag 28 november 2011

Unga förhörs utan advokat

"Unga förhörs utan advokat" kan vi läsa i media idag.

Anne Rambergs kritik riktar sig mot åklagare, som hon säger inte gör en behovsprövning av advokat för unga, ex officio.

Varför inte lagstifta om att unga ALLTID ska ha advokat när de förhörs, alla under 18 år. Så är problemet löst. Samhällets kostnad för denna reform är liten och väl motiverad.

söndag 27 november 2011

Demokratiskt

Josefine – du väcker ett starkt minne!

Det är minnet från något som hände för femtio år sedan, minnet av av hur jag kände mig besviken och hur jag hoppade av. Jag minns, och jag kommer med en vädjan:
Hoppa inte ur Folkpartiet!

Att hoppa av från uppdragen här i Sollentuna är en sak, att hoppa ur Folkpartiet är en annan. Stanna inom partiet!

Som märkts inte minst här på bloggen tänker du längre än bara med sikten nästa mandatperiod. Du tänker längre än till och med två. Då behövs du! Baksidan av tävlingsinstinkten i ett parti är ofta att sikten blir inskränkt till en eller två mandatperioder.

Det var för sextio år sedan som jag blev svårt besviken. Min företrädare som ordförande i FPU hade placerat sig så högt i ett provval inför riksdagsvalet att han sattes på valbar plats.

Partiledningen kunde inte tänka sig honom där. Den anordnade ett nytt provval och kallade det första för preliminärt. I detta provval mobiliserades allt mot honom, även förtal och hämtning från ålderdomshem. Mycket riktigt, han petades ned från valbar plats.

Det som hände var värre än ett demokratiskt underskott, det var ett skott mot demokratin. När partiledningens förslag klubbades igenom vid ett väl besökt medlemsmöte i FP Stockholm, stegade jag fram till mötesordföranden, lämnade mitt möteskort och lämnade sedan salen. Jag återkom dock till partiet efter moget övervägande och har då och då tagit på mig uppgiften som ombudsman för långsiktigt tänkande

Det demokratiska underskottet i Folkpartiet är av helt annan karaktär än det i Stockholm som fick mig att gå. Underskottet här har om inte annat demonstrerats flera år å rad i lokalrevyn. Scenen har varit densamma då, låt vara varierad något i utförande.

Kommunstyrelsens ordförande ställs inför en svår fråga. Han svarar vänligt och förstående. Så snart hans besökare gått ut, slänger han sig på telefonen och slår ett nummer. Han får kontakt, och samtalet börjar:
Jo Lennart, jag har en sak …

Vårt demokratiska underskott består i att Lennart byggt upp en sådan sakkunskap och ett sådant förtroende att FP fått ett större inflytande i kommunen än vad vårt alltför låga röstetal egentligen berättigat oss till.

Hur skall ett demokratiskt underskott av det slaget kunna tas bort eller minskas? Steg i den riktningen leder bort från principen representativ demokrati, den princip som lyckas rimligt väl så länge väljarna finner det naturligt att utse representanter som kan mer än de själva. Steg i den riktningen leder oss i riktning mot att styra genom opinionsundersökningar. Då kommer långsiktigt tänkande helt i skymundan.

Själv är jag övertygad om att det demokratiska underskottet gäller brist på långsiktigt perspektiv. Det behövs folk som även i fråga om annat än miljön tänker i tidsperspektivet minst två generationer fram åt. Då behövs en senat som uteslutande arbetar i det perspektivet.

Första kammaren avskaffades en gång därför att den blev en ombudsman för det förgångna. Nu behövs Senaten som uteslutande tänker på våra barnbarns och deras efterkommandes tid! Sikta på den, Josefin!


PS Välkomna alla till min blogg där jag just funderat över stormen kring SCUM Manifest. DS

söndag 20 november 2011

Sollentunabornas skattepengar går till religös könsstympning av pojkar.

Redan 2009 skrev Josefin Silverfur här i bloggen om "Manlig könsstympning".
För några dagar sedan tog debatten fart igen genom ett debattinlägg ”Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar” och dagen därpå en replik från Erik Ullenhag ”Därför bör manlig omskärelse inte förbjudas”.

Jag blir mycket ledsen och oroad när jag läser Ullenhags svar... Vårt samhälle är så underutvecklat på så många punkter att det är direkt generande. I den här frågan ställer jag mig alltså helt bakom Silverfur, Bergström, Sturmark, Wohlner, Borg, Westerberg m.fl. att omskärelse av pojkar också ska stoppas.

Ullenhag anser att man kränker föräldrarnas religionsfrihet om man inte tillåter misshandel av deras pojkar i form av omskärelse. Dessutom anför Ullenhag ett ganska märkligt argument:
"Men jag är inte beredd att ta initiativ till lagändringar som innebär att majoritetssamhället ska berätta för judar och muslimer att de har drabbats av övergrepp när de själva inte uppfattar att deras rättigheter är kränkta."
-Vad hände med barnens rättigheter? Varför har vi demokrati egentligen?

I Ullenhags replik kan vi också läsa: -"Manlig omskärelse är tillåten i Sverige. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har också givit en rekommendation om att varje landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar på religiösa eller kulturella grunder. Syftet bakom SKL:s rekommendation är att se till att fler manliga omskärelser sker i sjukvårdens regi eftersom det bättre värnar barnens rätt och hälsa."

-Vet medborgarna i Sollentuna och Stockholms län om att deras skattepengar går till religiös och kulturell omskärelse?!

Att överhuvudtaget inte se omskärelsen som ett stort ingrepp i religionsfriheten är bara svammel och jag blir mycket oroad över att Ullenhag själv tror på sitt svammel.

Varför finns det lagar? Varför ska man göra skillnad på manlig och kvinnlig omskärelse?
Förvisso har vi religionsfrihet i Sverige, men sunt förnuft, barns rättigheter, lagar och regler kommer alltid före religionsfrihet.

Jag är oroad för barnen om Ullenhag ska fortsätta stympa barns rättigheter i framtiden med hänvisning till religionsfriheten. Vi bör ändå vara glada att Ullenhag inte sitter med i Framtidskommissionen! (Han var väl för ung?)

Jag är tveksam till att Ullenhag har medlemmarna i Folkpartiet med sig i den här frågan. Nu vill jag höra vad ni tycker. Berätta! Skriv en kommentar här i bloggen.

Vill även veta vad Lennart Gabrielsson och Maria Bergström har för åsikter i frågan. Svar önskas inom en vecka.

/Nicolaus Anderbom

torsdag 17 november 2011

Slopa bidragen.

Riksmedia fortsätter att rapportera om tvivelaktiga ersättningar till riksdagsledamöter för lägenheter de har i Stockholm. (Aftonbladet - Expressen - Dagens Nyheter)

Jag tycker att det är dags att stoppa den här cirkusen nu. Mitt förslag är att man istället höjer riksdagsledamöternas lön med t.ex. 10 000 kr / månaden, och sen får de betala skatt på pengarna och självklart göra avdrag för dubbel bosättning i självdeklarationen. Avdraget görs i ruta 09, under (2) Avdrag - Tjänst.

Regeringen och riksdagens ambitioner senaste åren har varit att fler ska kunna leva på sin lön och slippa bidrag. Dags att riksdagsledamöter också finansierar sitt dubbla boende med sin lön, precis som alla andra i liknande situationer.

Nackdelen med mitt förslag är att någon som har som arbetsuppgift att administrera dessa ansökningar om ersättning från ledamöterna blir arbetslös och att riksmedia måste leta efter något annat trevligt att rapportera om. Tror ändå att det är problem vi kan leva med...

/Nicolaus Anderbom

Pensionsskulder tickande bomb

Pensionsskulder tickande bomb

Jag räknade ut att om pensionsskulden är jämt fördelade skulle Sollentuna med sina 65 678 invånare (Sverige 9 471 174 invånare) ha en pensionsskuld på nästan 1,5 miljard kronor, d.v.s. ca. 22 800 kr per invånare.

Kanske någon som läser bloggen vet hur mycket det egentligen är?
Vi kan nog räkna med kraftigt höjda kommunalskatter i framtiden.

Not: Inlägg 700 i bloggen!

/Nicolaus Anderbom

onsdag 16 november 2011

I vems sinne finns framtiden?

Nicke skriver om Framtidskommissionen som ska teckna en bild av hur Sverige ska se ut 2020 och 2050. Det slår honom sedan att medelåldern i kommissionen är nästan 47 år och att ingen medlem är under 30. Det får honom att ställa frågan:
Var är framtiden?

Det slår mig att knappast någon i kommissionen uppnått det perspektiv på framtiden som erfarenhet från ett långt liv ger. De människor som nu är politiskt aktiva, det är människor som arbetar inom ett system där tidsperspektivet i praktiken blir en mandatperiod eller högst två. Det är människor som ännu tävlar om uppmärksamhet för att driva sina idéer inom det tidsperspektivet.

Framtiden på verkligt lång sikt ligger sällan i sinnet hos de flesta unga som är politiskt aktiva. Deras korta tidsperspektiv gör att de får svårt frigöra sig från nuet där de vill bli omvalda. Själv kan jag som 20-talist numera långt bättre än förr se moderörelser i tänkandet. Mitt svar på Nickes fråga är därför:

Framtiden kan bäst bedömas under medverkan av medlemmar som är vana vid tidsperspektivet en livstid. Sådana personer har lättare att tänka i ett framtidsperspektiv på flera livstider.

Var är framtiden?

DN.se: Regeringen bildar framtidskommission.
Pressmeddelande 14 nov: Regeringen presenterar Framtidskommission.
Regeringens nyhetsbrev 16 nov: Framtidskommissionen lyfter samtal om framtidens Sverige.
Pressmeddelande 16 nov: Regeringen tillsätter framtidskommission.

Spännande kan man tycka, men vad menas?

"Framtidskommissionen ges i uppdrag att senast i mars 2013 presentera en rapport. Rapporten ska identifiera de samhällsutmaningar Sverige står inför samt presentera strategier för att möta dessa utmaningar. Framtidskommissionens slutsatser blir sedan till underlag för regeringen i dess löpande arbete."

Framtidskommissionen ska teckna en bild av hur Sverige ska se ut 2020 och 2050, men vad som slår mig är att medelåldern för kommissionens medlemmar är nästan 47 år. Ingen utsedd medlem är under 30. Var är framtiden?

/Nicolaus Anderbom

tisdag 15 november 2011

Frihet i Tasjkent och Bisjkek - vad handlar det om?

När Sovjetunionen upplöstes för 20 år sen tändes hopp om demokrati inte bara i Ryssland utan också i de nya staterna kring sagans Samarkand i Centralasien.

Café Liberal i Sollentuna bjuder in alla till samtal.

Onsdag 23:e november kl 19:00.
Café Biblos, Aniaraplatsen (bredvid biblioteket) i Sollentuna.

Torgny Hinnemo är inbjuden gäst. Samtalet inleds med exempel från Uzbekistan som är den folkrikaste av staterna och från Kirgizistan som häromveckan gick till val efter att förra året ha skakats av pogromer i den södra delen av landet.

Sist hade Biblios en liberal specialsoppa. Den vet jag fler som vill prova.

Fastighetsskatt del II

"I mitt nästa inlägg ska jag försöka utveckla min åsikt om varför fastighetsskatt är bra, varför den var felkonstruerad och hur man skulle kunna göra istället." ... så skrev jag i mitt förra blogginlägg här. Nu kommer alltså det jag utlovat!

1. Fastighetsskatt är bra för att den är lätt och billig att administrera och i det närmaste omöjlig att fuska med.

När jag jobbade på Skatteverket som handläggare var det ofta jag fick sitta med frågor om fastighetsskatt. Alltid var det att man skulle räkna ut hur mycket någon som ägt en fastighet bara en del av året skulle betala. Märkligt nog kunde inte Skatteverkets datorprogram (LT) göra det. Om någon ägt en fastighet och sålt den 1'a maj, skulle han betala 120/360 av skatten. Nya ägaren 240/360. Onödigt att personal på Skatteverket skulle sitta och räkna ut sånt, datorerna borde ha kunnat fixa det.

En annan variant hade varit att ha samma princip på fastigheter som med bilar: Han som äger objektet när skatten infaller för betalning betalar hela skatten. Säljaren och köparen får sen reglera kostnaden i köpeskillingen mellan varandra om de vill.

Fler fördelar med skatt på fastigheter är att den är i det närmaste omöjlig att fuska med. Om staten kunde dra in säkra skattepengar kunde man sedan minska skattetrycket på sånt som är lättare att fuska med. På så sätt skulle man också ta bort ett incitament för att fuska också. Om vinsten med svartjobb och momsbedrägerier minskar kommer också de som överväger att göra det också att avstå i högre utsträckning. (jämför med rot- & rutavdragen)

Medborgarna kan då själv välja vad man vill göra med sin lön. Bo flott och betala fastighetsskatt eller bo billigt/låg fastighetsskatt och spendera pengar på annat. Fungerar väl med regeringens jobbpolitik - fler motiv till att jobba.

2. Hur var fastighetsskatten felkonstruerad och hur skulle man kunna göra istället? Gamla fastighetsskatten slog fel när taxeringen följde prisutvecklingen för hur mycket nya grannarna betalade för sin fastighet.

Jag gör inte anspråk på att ha lösningen på problemet, men man skulle kunna tänka sig en variant där fastighetsägarens pris som han en gång betalade för sin fastighet skulle följa t.ex. kpi, inflationen, eller något annat mått, och på så sätt motsvara taxeringen för beskattningen? (ja, kryphål finns säkert, bara att täppa till.)

Min slutpoäng är ändå att fastighetsskatt är bra om man jämför med andra former av beskattning!

Wikipedia om begreppet fastighet.
Jordabalken.
Fastighetstaxeringslagen.

/Nicolaus Anderbom

måndag 14 november 2011

Tydlig inriktning av moderaterna.

Folkpartiets idelologi slår det mesta och därför tillhör jag detta parti.
Vill ändå ge en stor eloge till moderaterna som är är outstanding när det gäller kommunikation! Kalasbra debattartikel om välfärdens villkor och kvalitetskrav med anledning av Caremaskandalen. Grattis till en bra kommunikationssstrategi!

söndag 13 november 2011

Fastighetsskatt

Igår kväll hamnade jag i en politisk diskussion med vänner. Tyvärr (?) hade flera av mina vänner druckit ganska stora mängder god whiskey och vänner i kombination med alkoholkonsumtion och politisk diskussion är oftast ingen bra kombination.

En av vännerna i sällskapet (vi var åtta stycken) fick den brillianta idén att göra en väljarundersökning: -Vilka av oss röstar inte på Socialdemokraterna, löd frågan. Vi skulle alltså inte säga exakt vem vi röstade på, utan bara om vi röstade på Socialdemokraterna eller inte.

Resultat blev att sex av oss inte röstade på socialdemokraterna, en av oss förklarade stolt att han aldrig i hela sitt liv hade röstat för att han var totalt ointresserad (han är 50 år ung) och egenföretagaren från Danderyd var den enda som röstade på Socialdemokraterna. I vår helt ovetenskapliga väljarundersökning får Socialdemokraterna alltså ca 14,3% av rösterna (1/7, han som aldrig röstar räknas inte).

Hur som helst så råkade jag också säga att jag röstar på Folkpartiet och är medlem i partiet. Nu började frågorna hagla och jag fick försvara blåklintens färger från alla håll. Plötsligt kommer vi in på en diskussion om fastighetsskatten. Problemet med mig, fastighetsskatten och Folkpartiet är att jag i denna fråga inte alls är av samma åsikt som Folkpartiet. Min åsikt är att tanken på hög beskattning av fastigheter är något väldigt bra. Felet med gamla fastighetsskatten var att den var felkonstruerad. (det får bli mitt nästa blogginlägg)

Fastighetsskatt är bra för att den är lätt att administrera och sköter i praktiken sig själv och är i princip omöjlig att fuska med. Nationalekonomer skulle tillägga att fastighetsskatten är opriselastisk. En hög fastighetsskatt skulle inte förändra efterfrågan nämnvärt, folk måst ha tak över huvudet!

Att höja skatter för fastigheter och sänka skatter på priselastiska varor skulle vara bättre ur välfärdssynpunkt. Då priselasticiteten är nära noll, kommer en höjning att ge väldigt få negativa allokeringseffekter och välfärdsförlusten bli minimal. Detta jämfört med en höjning av inkomstskatten som bland annat skulle kunna innebära minskad efterfråga på att arbeta.

Regeringen fick kritik från OECD därför att de tog bort fastighetsskatten. Istället borde andra skatter som är mer snedvridande justerats ned. Produkter som har en låg priselasticitet är mycket tacksamma att beskatta just därför att folk måste konsumera varan. Skatter på löner och på varor med hög priselasticitet skapar stora skattekilar och förskjuter prisnivåer/produktion jämfört med skatter på varor som är nästintill perfekt prisoelastiska. Även om vi får samma nettolön så är den snedvridande effekten minst på prisoelastiska varor. Löneskatter ändrar inte endast den disponibla inkomsten utan också skapar snedvridning på arbetsmarknaden i form av antalet arbetade timmar osv.

I mitt nästa inlägg ska jag försöka utveckla min åsikt om varför fastighetsskatt är bra, varför den var felkonstruerad och hur man skulle kunna göra istället.

Till sist vill jag citera Kjell Olof Feldt "Fastighetsskatten är en utmärkt skatt, problemet är att folk inte förstår det". Har ni förstått?

Läs också:
Artikel om fastighetsskatten, skriven av en nationalekonomisk rådgivare till Riksbanken och två professorer i nationalekonomi.
Folkpartiet och fastighetsskatten.
Om välfärdsförlust och priselasticitet.

/Nicolaus Anderbom

torsdag 10 november 2011

Ska staten tjäna pengar på brottslighet?

Saxat från text-tv: "Skattekrav. 70 åtalade i den stora sprithärva som nystats upp i Västernorrland dömdes i augusti. Nu kommer den skatterättsliga påföljden. Skatteverket kräver åtta hembrännare på sammanlagt 43 miljoner kronor i form av utebliven alkoholskatt."

Rätt eller fel att staten ska tjäna pengar på brottslighet? Jag hade hellre sett att man omvandlat pengakravet till fängelsetid. T.ex 1 miljon = 6 månader bakom lås och bom. Totalt skulle alltså 258 månader avtjänas. Åtta hembrännare skulle alltså få ca 32 månader var extra.

Finland har ett system där den som inte betalar böter kan få böterna omvandlat till fängelsetid.

Även om Skatteverket skulle få igenom kravet kommer aldrig några pengar att betalas. Att tro att hembrännarna har några 43 miljoner i fickan är bara dumt. Gå direkt till fängelset utan att passera gå.

/Nicolaus Anderbom

måndag 7 november 2011

Man kan bli frisk av annat än piller

Jag hör inte till den skara som tror att man genom positivt tänkande kan minska dödligheten i en svår cancersjukdom, eller att man kan bota en allergichock eller högt blodsocker genom att tala lugnt och klappa om patienten.

I många delar av världen inser man betydelsen av andra former av behandling än just dem medicinska behandlingen. I en mycket intressant artikel i förra veckans tidning Fokus pekar man just på hur stor betydelse Bemötande och attityd har för tillfrisknande. Även intressanta fakta om placeboeffekten finns att läsa!

Läs mer här