fredag 28 december 2012

Ytterligare en tankeställare

Vid midnatt skrev jag inlägget Fler viktiga tankeställare i en annan bok och satte in det på vår blogg. Nu läser jag inlägget och får ännu en tankeställare:
Jag borde ha läst texten i dagens klara ljus innan jag satte in det!

Inlägget innehöll nämligen flera skrivfel, till exempel ointresse i stället för intresse. Det ger onekligen en viss skillnad. Nu har jag rättat felen och välkomnar alla att läsa om inlägget.

Som ursäkt bifogar jag ett julkort som målat sig självt. Sådant självmålande inträffar när stark kyla möter ett enkelfönster i ett varmt hus.
Fler viktiga tankeställare i en annan bok


Carina Knorpp har förmedlat flera viktiga tankeställare genom att berätta om boken Utan min dotter av Kent Filppu.  Det är viktigt och värmande att läsa om dessa tankeställare. 

Carina berättar att hon läst boken ”på uppmaning”. Nu uppmanar jag er att läsa min bok  Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken. Den innehåller också åtskilliga tankeställare. Jag berättar om dem med utgångspunkt från några av Carinas ord. 

I samhället idag finns det en massa fördomar och förutfattade meningar.  
Tyvärr var det inte ett dugg bättre förr. Det kan jag som är född 1928 vittna om. Fördomar har trängts tillbaka men tyvärr har också en del gamla bytts mot nya. En av de nya fördomarna drabbas jag själv av. 

Om någon slår ett barn i familjen så är det inte mamma
Jag berättar i min bok att Pappa aldrig slog oss pojkar, inte ens gav oss en örfil.  Det var emellertid en vanlig bestraffning som friskt delades ut även av kvinnor mot barn så länge de var så små att de inte kunde slå tillbaka. Däremot kände sig min ambitiösa mor tvungen att visa sin uppfostrargärning genom att ”ge smisk”. Min vilde lillebror utsattes för det åtskilliga gånger. 

… om någon i ett heterosexuellt förhållande blir misshandlad så är det mamma  
Jag har i boken berättat om flera fall som jag själv haft insyn i, fall då det varit kvinnan som misshandlat mannen. 

I kanske världens mest jämställda samhälle måste vi kunna se att kvinnorna inte alltid är offer
Jag berättar i boken om en komisk tävling. Bland svenskar talas det om att Sverige är världens mest jämställda land. Norrmän har samma föreställning om Norge. För säkerhets skull har norska regeringen beslutat uttala att det är så. 

I båda dessa jämställda länder söker sig emellertid kvinnor och män i stort sett till samma yrken som de alltid gjort – och som innebär att fler kvinnor än män hamnar i låglöneyrken. 

… stöd och hjälp också till männen och till pojkarna.  
Nyamko Sabuni, som en del feminister i partiet velat göra osynlig, har på den här punkten övervunnit ett hinder. Hon har bland annat fått till stånd något som länge var kontroversiellt: verksamhet för att hjälpa våldsbenägna män att utveckla andra uttrycksmedel våld.

Börja med att se över pojkars läsning är viktig, det finns mer att göra.
Det finns något oerhört mycket mer att göra, och det radikalt! Vi måste inse att den skola som vi fäst så stora förhoppningar till och som utsatts för reform efter reform har fastnat i en konstruktion som missgynnar pojkar väsenligt mer än flickor. 

Konstruktionen innebär att alla måste tillbringa hela sin uppväxt i skolan, dvs främst tillsammans med jämnåriga i stället för att få förebilder från människor i olika åldrar. Redan det missgynnar pojkar som behöver fler äldre förebilder. Vidare formerar sig pojkar oftare än flickor hierarkiskt vilket undervisningen inte tar hänsyn till när den går ut på att söka efter kunskap individuellt eller i små grupper.

Dessutom tillämpas samundervisning på alla stadier trots forskningens allt tydligare bevis för att flickor och pojkar utvecklas i mycket olika takt. I genomsnitt ligger flickorna flera år före pojkarna när det gäller språket medan pojkarna utvecklar sina starkaste grenar först vid 15, 16. 

Resultaten blir allt tydligare: En ökande andel av pojkarna misslyckas sedan länge, och den ökningen har inte brutits. Andelen utslagna i befolkningen ökar, och bland dem är männen som alltid i solid majoritet. 

Unga kvinnor dominerar nu på universitetens alla linjer utom en. Genusforskare brukar använda vetenskapliga ord. Jag lånar ett av dem: paradigmskifte. Vi är mitt uppe i ett viktigt paradigmskifte men trots det handlar jämställdhetsprogram fortfarande i allt väsentligt om att särskilt hjälpa kvinnor. 

Det var ”på uppmaning” Carina läste Utan min dotter Nu uppmanar jag er att läsa min bok också. Det är ett personligt vittnesmål om vad jag upplevt i arbetet för jämställdhet. Ett exempel: vald till FPU-ordförande1959 tog jag jämställdhet som mitt profilkrav. Det var två år innan Eva Moberg publicerade sin viktiga uppsats Kvinnans villkorliga frigivning. 

Mina iakttagelser och tankar är ett unikt vittnesmål genom att det täcker de 78 åren 1933-2010. Trots det har min bok inte väckt intresse i Folkpartiet. Ända sedan boken kom ut sommaren 2010 har jag försökt intressera Liberala Kvinnor för att anordna en diskussion med den som grund. Det har inte lyckats. Inte heller de som arbetar på jämställdhetsprogrammet har varit intresserade.

Därmed kommer jag över till en ny fördom som jag misstänker har brett ut sig även i Folkpartiet. Förr arbetade gamla genom att göra det de kunde göra. Högsjöfiskare kunde sätta sig på bryggan och laga nät. Bönder som inte orkade plöja kunde reparera redskap. 

Det var individens arbetsförmåga bestämde arbetet. Utslitna gjorde inget, gamla jurister, präster och läkare som fick behålla hälsan fortsatte arbeta upp i hög ålder. Politiker fortsatte vara verksamma så länge de fick förtroendet. 

Så är det fortfarande i flera länder. En god vän till mig. Som professor vid Maryland University utnämndes han långt över sjuttio av studenterna till den mest inspirerande föreläsaren. Men i Sverige har utvecklats en stark ålderism. 

Mitt vittnesmål genom boken har väckt ett närmast totalt ointresse i Folkpartiet. Enda undantaget är Liberala Seniorer. Eftersom det inte verkar som om någon läst boken, kan det knappast vara dess innehåll som är orsaken till ointresset. Jag misstänker alltså fördomen ålderism, särskilt stark i svenska partier.

Folkpartiet har varit pådrivande då det gäller att få igenom lagen mot åldersdiskriminering. När den satt på plats gjorde Barbro Westerholm, Liberala Seniorers ordförande, en reflektion. Det skulle bli intressant att se, skrev hon, om de politiska partierna under respektive nomineringsprocesser klarar att sopa rent framför egen dörr. Nog blir det intressant att se om Folkpartiet klarar det.

Min bok finns i bokhandeln och kan dessutom beställas från Books on DemandJag ställer gärna upp och berättar ur och om boken. 

Ett lyckosamt 2013 med kamp mot fördomen ålderism!


torsdag 27 december 2012

Viktig tankeställare i bokform

I sommar har jag på uppmaning läst en bok av en före detta Sollentunabo. Boken "Utan min dotter" av Kent Filppu är en självbiografi, ett försök av en pappa att skildra hur en skilsmässa blev av och vad den ledde till. Han skriver att han önskar att den kan hjälpa honom så att han får träffa sin dotter snart eller att hon ska kunna läsa sig till hans sida av historien när hon blir äldre. Någon poet eller stor författare kan jag inte tycka att Kent är, men det var väl inte heller syftet. En del av de något repetitiva inslagen i skildringen av hans liv ger samtidigt läsaren en smak på vem han är som person eller vem han var då. Hans livsöde har många intressanta inslag som visar att han är en entrepeneur och en kille som kan ta för sig i livet. Han har också, på sitt eget vis, varit en mycket modern och jämställd person. Han skildrar sig själv ändå inte som någon superhjälte och inte sin exfru som något monster. Jag vet att det säkert finns många andra aspekter som hans exfru skulle kunna berätta men ....som frånskild mamma med två barn kan jag ärligt säga att endast misshandel eller liknande skulle få mig att hindra mina barn från att träffa sin pappa.
Barn behöver bägge sina föräldrar, det är normal-läget.
I samhället idag finns det en massa fördomar och förutfattade meningar.  Om någon slår ett barn i familjen så är det inte mamma, om någon i ett heterosexuellt förhållande blir misshandlad så är det mamma osv. Och statistiskt sett är det säkert rätt men vi måste vara öppna för att det motsatta faktiskt händer. Samhällets insatser och reaktioner måste stå över könsrollerna. Barn har rätt till att träffa sina pappor. I kanske världens mest jämställda samhälle måste vi kunna se att kvinnorna inte alltid är offer, vi måste kunna ge stöd och hjälp också till männen och till pojkarna.  Början med att se över pojkars läsning är viktig, det finns mer att göra.
För att återgå till boken, den är värd att läsas inte för sina litterära kvaliteter men för sakinnehållet.

Och du Kent! Jag hoppas Paulina får veta hur mycket du saknar henne.

söndag 23 december 2012

God Helg önskar FP Sollentuna


torsdag 20 december 2012

Dom över död man

Dom över död man, filmen om Torgny Segerstedt, såg jag igår, och den förde mig tillbaka till en konflikt jag upplevde under min präglingstid. Det var en konflikt mellan mina känslor för två olika personer.

Den ene var den store demokratikämpen, individualisten och liberalen Segerstedt. Han hade rätt! Jag beundrade vad han skrev och hur han skrev, jag försökte ta efter.  Jag läste honom i GHT, jag köpte hans böcker.

Den andra var den trygge landsfadern Per-Albin, han som kompromissade för att hålla Sverige utanför kriget. Han hade också rätt! Hur skulle någon yttrandefrihet kunna behållas om Tyskland eller Ryssland ockuperade oss?

Sinnelagsmoral och resultatmoral är båda nödvändiga, och därför rekommenderar jag alla att se Dom över död man, särskilt alla politiskt aktiva. I den filmen uppträder Segerstedt och Per-Albin livs levande.

Det finns en dramatisk händelse i december 1939 som inte skildras i filmen. Jag skildrar den emellertid på min blogg.  Välkommen till den!

God Jul och ett  2013 som blir bättre än 2012!

tisdag 4 december 2012

Snöblindhet vid skolresor

Ett populärt alternativ i skolor i Sollentuna på vinteridrottsdagen är att åka utförsskidor.  Det här är enligt mig en ambitiös resa (skidskola för den som behöver), men medför kostnader som skolorna vill att föräldrar till skidgillande barn står för (cirka 500-600kr inklusive skidhyra).

Alla barn vill inte åka skidor (exempelvis jag som barn) och kan välja de kostnadsfria aktiviteterna som bjuds.

Det här säger Skolverket ajabaja till trots att skollagen tillåter att ta ut självkostnadspris vid "skolresor och liknande aktiviteter".

Skolverket tillåter inte att föräldrarådet eller någon annan anordnar resan om den sker på idrottsdagen.

Att skolan ska vara avgiftsfri så att sämre bemedlade barn kan delta är för mig självklart.  Skolresor som innehåller utbildning ska vara avgiftsfritt.  Men jag ser inte att en skidresa ingår i den utbildning alla barn har rätt till.

Det vi nu hamnat i är ett läge där "ett jämlikt samhälle är ett där alla har det lika dåligt".  Jag gillar inte det.

De riktigt fattiga barnen kommer aldrig ha råd att åka skidor.  Men de nästan fattiga familjerna har förlorat sin chans att åtminstone låta barnen få åka skidor.

Alternativen på vinteridrottsdagen kanske inte är lika hippt som utförsåkning. Men de är inte fy skam för den stolte - och dessutom är det nu det ända som går att välja på efter offret på jämlikhetens altare.

Kvar finns att föräldrarådet eller annan anordnar en skidresa utanför skoltid. Vad har vi isåfall vunnit?

måndag 19 november 2012

REKOMMENDERAR bildningsresan
Just läst Bertil Ohlin Förlags färska BILDNINGSRESAN, red Gabriel Ehrling och Karin Rebas. Där skriver – ur mycket olika synvinklar och med mycket olika temperament – tolv apostlar för bildning:

Pa Modou Badjie  Rötter i Gambia och Jordbro. Studieförbundet Vuxenskolan och hiphopgruppen Panetoz 
Ebba Witt-Brattström är professor i litteraturvetenskap, numera vid Helsingforsuniversitetet.
Nicklas Lundblad  Googles huvudkontor i Kalifornien. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin.
Jasenko Selimović  Statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet. Tidigare Göteborgs Stadsteater och chef för SR Radioteatern.
Dilsa Demirbag-Sten  Författare, frilansjournalist, verksamhetsansvarig för Berättarministeriet.
Erik Amnå Ordförande i Studieförbundet Bilda och professor i statsvetenskap vid Örebro Universitet. 
Fredrik Högberg Tonsättare och musikproducent. Skapar med  iOpera världens första interaktiva digitala operaföreställningar.
Madeleine Opira Jurist, författare och sångerska. Har efter studier i Leicester och Strasbourg återvänt till Husby.
Mats Svegfors Avgående vd för Sveriges Radio, tidigare varit landshövding i Västmanland och chefredaktör för Svenska Dagbladet.
Sofia Nerbrand Ordförande för Bertil Ohlininstitutet och chefsstrateg i regionledningen i Region Skåne. Grundare av samhällsmagasinet Neo. 
Ola Nordebo Politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren. Historiker och har forskat inom teatervetenskap.
Johanna Koljonen Författare och journalist. Uppväxt i Helsingfors, examen i i Oxford, belönades 2011 med Stora Journalistpriset.

Deras budskap visade sig vara så intressanta att jag rekommenderar att liberaler att läsa boken. Den ger näring för mycket tänkande, inte minst omtänkande. Det är inte tu tal om annat än att bildning länge har fått stå tillbaka för utbildning. 

fredag 9 november 2012

Flextid i skolan

Igår var jag på verksamhetsbesök på Tegelhagsskolan i Sollentuna.  Känd för att ligga långt framme med datorer i skolarbetet. De två första klassrummen jag såg satt med dator uppe, det tredje satt det och läste böcker.

En reflektion jag vill dela med mig är att de har en flextid för barnen. Det fungerar visst utmärkt och som förälder låter det nästan magiskt bra. Tänk att slippa alla "skynda, skynda, SKYNDA" man säger till barnen för att hinna i tid.  Tänk att kunna sprida ut trafikkaoset runt skolan över en längre tid, samt att du inte behöver vara stressad på parkeringen.

I praktiken fungerar det så att första och sista lektionen (40 minuter) är öppen.  Sysselsättningen kan bli lite öppen (läsa en bok, komma ikapp matten, få extra hjälp av läraren). Barnen kommer när de vill och har ett eget ansvar att stanna kvar motsvarande flextid på eftermiddagen.  Barn i behov av extrahjälp kan utnyttja att komma tidigt och vara kvar lite längre.

Spontant hade jag inte trott flextid skulle fungera, men det är härligt när en skola av egen vilja provar och det visar sig fungera.

onsdag 7 november 2012

President med känsla för sin målgrupp

Four more years! Underbart att sittande presídent Barack Obama tar hem segern i USA. Jag är lättad.

När Obama deklarar sin seger gör han det allra första på twitter, därefter i ett mejl till sina anhängare och därefter live på podiet.

lördag 3 november 2012

Tack för ert förtroende

Bästa medlemmar

Det har nu hunnit gå några dagar sedan jag valdes till ny gruppledare för Folkpartiet liberalerna i Sollentuna. Det har varit omtumlande dagar med många gratulationer som jag är mycket tacksam för.
Det ni medlemmar gav mig i måndagskväll är något av de finaste man kan få nämligen ett förtroende. Med ett förtroende följer ett mycket stort ansvar vilket känns både allvarligt och stort men också fantastiskt roligt. Jag känner en stor ödmjukhet och tillförsikt inför mina nya uppgifter.

En del av er kommer jag att träffa väldigt ofta och en del lite mer sällan men ni ska alla veta att ni är mycket viktiga budbärare för att det liberala budskapet ska nå ut i Sollentuna.
Jag vill att det ska vara fortsatt högt i tak i vårt parti och hoppas att ni kommer att kontakta mig både vad gäller stort och smått. Jag vill till sist också tacka vår tidigare gruppledare Lennart Gabrielsson som med ett idogt arbete gjort Sollentuna och världen utanför lite bättre för många människor.

En riktigt trevlig allhelgonahelg önskar jag er alla!

Vänligen
Anna-Lena Johansson
Gruppledare Folkpartiet Liberalerna, Sollentuna

torsdag 1 november 2012

"Vi ska ta hand om ..."Välkommen till min blogg! Där återger jag läsligt baksidestexten som finns här ovan. Jag gör det på grund av mina erfarenheter under arbetet mot aids-epidemin under den tid då nästan alla sjuka dog. Det visade sig då att många som engagerade sig i arbetet  hade en attityd som skadade de hivsmittade. Det borde vara intressant för alla FP som arbetar för ansvarstagande!

De som hade den skadliga attityden var de läkare, sjuksköterskor och frivilliga som först och främst ville "ta hand om" de hivsmittade. Därmed blev det främmande för dem att betrakta de smittade som ansvarstagande individer. 

Vi som gick andra vägen behandlade hivsmittade som beslutskapabla, försökte värva dem som ännu var friska till arbetet mot smittspridning. En drabbad skulle alltså tidigt få frågan: Vad tänker du göra nu för att inte sprida smittan? Vi som gjorde så fick bara positiva erfarenheter.

Men de som ville "ta hand om" blev alldeles förskräckta. Så får man inte tala till en person som det är så synd om! Människor med den attityden menade dessutom ofta att man inte fick "oroa" allmänheten med att tala om risken för att smittas. Risken var ju så liten!

Vi framhärdade – och det uppskattades av de drabbade! Flera hivsmittade tackade för att de behandlades som vuxna. Men de flesta som engagerat sig för de hivsmittade arbetade mer för dem än med dem.

Efter min aktiva tid i fråga om aids kom bromsmedicinerna. De hivsmittade som fick aids dog inte längre, de levde på en omfattande och livslång medicinering. Därmed uppstod en ny fara. 

Förut hade dödsfallen skapat mottaglighet för information om hur man undviker bli smittad. Nu försvann undan för undan denna grund för mottaglighet. Nya årskullar av vuxna trädde till som inte fick den tankeställaren. Alltså borde åtgärderna för att öka medvetenheten och riskerna ha intensifierats. I stället skars resurserna för sådana åtgärder ned. 

Åter ökar könssjukdomar av olika slag. Men arbetet mot dem går i samma spår som förut. "Använd kondom" våga man säga men inte detta: Risken för smitta minskar drastiskt med att debutera senare och avstå från att använda könslivet som ett sällskapsnöje.

måndag 29 oktober 2012

Ny gruppledare FP Sollentuna: Anna-Lena Johansson

En kulen höstkväll i oktober. Regnet smattrar i asfalten. Det är mörkt och kyligt ute. I Turebergsrummet är det dock ljust och glatt. Samt en smula trångt, då 55 folkpartister trotsat kvällens kyla och regn för att vara delaktiga i nytt val av gruppledare, tillika kommunalråd i Sollentuna.

I tider som dessa, där det stundtals sägs att det är svårt att uppbringa någon som vill engagera sig lokalpolitiskt, har vi haft tre goda kandidater att välja mellan: Anna-Lena Johansson, Thorwald Larsson samt Anders Morin.

Nomineringskommittén har delvis provat nya vägar i sin gedigna och i stora drag transparent process:

 • Sätta upp önskvärda kriterier
 • Personlighetstester
 • Speed-dating
 • Intervjuer
 • Presentation och utfrågning på medlemsmöte
 • Utfrågning med extern utfrågare
 • Samtal med medlemmar och KF-ledamöter

Samtliga registrerade medlemmar har fått såväl e-post som fysisk post med en beskrivning av nomineringsprocessen och alla de tre kandidaterna samt en kallelse till kvällens möte. Uppenbarligen har det inte förblivit liggande oläst... Folkpartiet kan verkligen ses som ett kunskapsdrivet parti!

Efter en beskrivning av processen och nomineringskommitténs förslag – där man efter en sluten omröstning först efter all informationsinhämtning – vilken landat i att föreslå två olika namn (4-1). Under mötet meddelade Thorwald Larsson att han drar tillbaks sin kandidatur (men fortsätter att på andra sätt verka för FP Sollentuna). Femton medlemmar tog så tillfället i akt att plädera för sin kandidat, med olika välformulerade perspektiv och aspekter. Ja, Folkpartiet är ett kunskapsdrivet parti!

Efter sluten omröstning med valsedel skedde en öppen rösträkning a'la "Robinson". Noteras kan att resultatet växlade mellan de två – inte mindre än fem gånger vägde det helt jämt mellan de tu! Anna-Lena ryckte dock så sakteliga ifrån och fick till sist 32 röster mot 22 för Anders.

Anna-Lena tackade så till sist alla för visat förtroende, med en särskild hälsning till sina medkandidater och alla medlemmar – vilka alla behövs i det fortsatta arbetet för ett mer liberalt samhälle. Precis samma sak underströk också Anders Morin, som var den förste att gratulera Anna-Lena, strax före Lennart Gabrielsson som efter tre decennier på posten nu lämnade över stafettpinnen.

Mötesordförande Martin Andreasson från Länsförbundet avrundade så mötet med att reflekterande lyfta upp den "Seriositet, klokskap, eftertanke samt inte minst en väldigt goda stämning mötet uppvisat. Diskussionen i kväll kan verkligen ses som ett kvitto på att det finns gott hopp om FP i Sollentuna".

måndag 22 oktober 2012

Sollentuna säkrar en kommunal vård- och omsorgsutförare


Vid kommunfullmäktiges sammanträde i förra veckan beslutade Allianspartierna och Miljöpartiet att kommunen ska bilda ett bolag av SOLOM, den kommunala utföraren av vård- och omsorg. Vi vill säkerställa att det i framtiden finns en kompetent kommunal utförare och önskar se SOLOM utvecklas till ett föredöme inom vård- och omsorgsområdet.

SOLOM har många mycket engagerade, duktiga och lojala medarbetare som utför ett arbete av hög kvalitet. Syftet med en bolagisering är att ge bästa möjliga förutsättningar för SOLOM att i annan organisationsform utvecklas och bli ännu mer attraktiv för de som arbetar inom vård- och omsorg och för de som brukar tjänsterna.

Slutligt beslut om bolagisering ska enligt plan fattas av kommunfullmäktige innan sommaren och efter att samverkan med representanter för de som på olika sätt berörs av förändringen har genomförts.

Jag är övertygad om att de allra flesta av våra äldre vill bo kvar i sin kommun när den dag kommer då man måste fatta det svåra beslutet att flytta till ett vård- och omsorgsboende. De äldre och anhöriga jag möter uttrycker att det viktigaste är att man får bo inte allt för långt bort från sina nära och kära. Därför tycker jag att det är bra att vi bolagiserar SOLOM själva utan en annan kommun som var tanken från början. 

Det är viktigt med en mångfald av boenden med olika inriktningar för att öka valfriheten och en sund konkurrens gör att vården och omsorgen har förutsättningar att bli ännu  bättre. För den enskilde spelar det mindre roll vem som driver boendet.
söndag 21 oktober 2012

Helenelund-Kista

Trafikverket har frågat kommunen vad de tycker om att komplettera namnet på pendelstågsstationen Helenelund till Helenelund-Kista.  Socialdemokraterna är upprörda.

Som sollentunabo samt arbetande i Kista så tycker jag det är en bra komplettering.  Att fråga boende i Helenelund vad de tycker med baktanke att de kan få bestämma fyller för mig ingen funktion (möjligen negativt).  För det första tar man inte bort namnet Helenelund.  För det andra så är kompletteringen till för att tydliggöra den nära kopplingen till Kista arbetsområde.  Jag har faktiskt träffat många kollegor som inte vetat om närheten till pendeltåget.  Att stor del av trafikflödet av människor går den vägen är uppenbar. Med namnkomplettering blir det förhoppningsvis fler.

Skulle man fråga boende i Kista så tror jag de skulle vara mer negativa än Helenelundsbor. Det är deras besökare som åker fel vilket är en nackdel att beakta. Dubbelnamnet är ändå bättre än Solnas järnväg- och pendelstationer som förvirrade mig en gång...

Det här är ändå bara en namnkomplettering, inte ett byte. Att spela upprörd är populistiskt drag att strö salt i egenskapade sår.


torsdag 18 oktober 2012

Stärkta åtgärder mot betygsinflation

Betygsinflation är negativt bl a eftersom det leder till en osäkerhet om man som elev verkligen har tillgodogjort sig nödvändiga kunskaper i ett visst ämne. Det kan också skapa orättvisor mellan elever. I en konkurrenssituation mellan skolor finns alltid risk för betygsinflation.  

Jag har som ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tagit initiativ till att kommunen ska motverka betygsinflation såväl i gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Inom gymnasieskolan har jag efterfrågat en ordning med ”second opinion” när det gäller rättning av nationella prov.  

På nästa möte med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer därför nämnden att ta ställning till ett förslag från nämndens förvaltning att Rudbecksgymnasiet ska utvidga sitt samarbete som man redan har med Nacka gymnasium. Detta samarbete syftar till att säkra likvärdighet i bedömning av eleverna. Förslaget går ut på att lärare på den ena skolan i efterhand ska rätta ett urval av de nationella prov som genomförts och rättats på den andra skolan, i syfte att få en ”second opinion” av betygssättningen. Om avvikelser uppkommer finns skäl att analysera orsakerna till detta och se över hur bedömningen görs. Jag kommer att föreslå att nämnden tillstyrker förslaget och att en sådan ordning införs.  

Det är viktigt att se arbetet med likvärdighet i bedömning, inklusive second opinion av nationella prov, som en del i skolornas kontinuerliga kvalitetsarbete. Det yttersta syftet är att säkra att eleverna får den kvalitet i utbildningen som de har rätt till.

onsdag 17 oktober 2012

Nya partiprogrammet – bidra själv!


Denna inbjudan kunde jag inte motstå, och under seminariet blev jag glad över att jag lockats med. Anna Starbrink, Frida Johansson Metso, Jan Jönsson, Karin Karlsbro, Lennart Nordfors och Jasenko Selimovic berättade alla mycket tankeväckande från sina respektive ämnesområden i programarbetet.

Alla medlemmar kan nu bidra i programarbetet på de vägar som anvisas. Jag nöjer mig därför att berätta bara om det anförande som grep mig mest. Under de gånger jag arbetat för integration, särskilt med flyktingars, har jag gång på gång stött på ett svårt hinder: attityden
"Vi ska ta hand om våra invandrare!" 

Gång på gång har jag sett hur detta i kombination med våra regler dämpar många invandrare och styr in alltför många av dem på att bevaka vilka förmåner som de är berättigade till.

Under en av flyktingvågorna hjälpte jag till i Sollentuna med Röda Korset som bas. En vår fick alla som gick på SFI veta att lokalerna skulle byggas om under sommarlovet. Fem personer kunde få arbete med det! När alla fått klart för sig att lönen för arbetet skulle dras från bidraget, anmälde sig bara en av dem, en somalier.

Det är med invandrare som med svenskar, de flesta har inte det självförtroende och den initiativförmåga som Dorotea Bromberg hade när hon anlände som sjuttonårig flykting – och direkt började på ett gymnasium trots att hon ännu inte lärt svenska.

Mot den bakgrunden blev det Jasenko Selimovic som fastnade i mitt sinne. Han berättade nämligen med stark inlevelse hur han gång på gång hejdats när han själv tog initiativ för att komma in i det svenska arbetslivet och samhället. Han hade hejdats av fullkomligt groteska regler i kombination med attityden att han förväntades ingå i flocken. Tänk att mötas av beskedet att han måste ha ett tillstånd att inte ha ett tillstånd!

Seminariet inleddes av Anders Johnson som ledde programarbetet den senaste gången, och han berättade först om huvudpunkterna i tidigare program. Parlamentarism, allmän rösträtt och kvinnans jämställdhet var med redan 1867 i ett av FP-förfädernas program och var sedan stående inslag. När unionen med Norge kärvade, ställdes krav på fredlig uppgörelse och på likställighet inom unionen för de båda länderna.

1900 tillkom krav på sociala reformer, t ex gällande arbetsolycksfall, ålderdom, arbetstvister. Det blev en nyttig kavalkad ända fram till den här skylten:


Detta skolprogram fastställdes alltså innan Jan Björklund blev känd och uppskattad, respektive kritiserad,  för att driva dessa frågor.

Anders visade för varje partiprogram en bild på den som lett arbetet – utom på den sista som var han själv. Så gav han oss en tankeställare med den här uppställningen:


Det var Carl Tham som ledde arbetet på partiprogrammet 1972 vars teckenmassa mer än fyrdubblades jämfört med det närmast föregående. Allt som Anders lärde oss serverade han med humor men på denna punkt fick alla i Piperska Murens fullsatta spegelsal själva uppfatta komiken: den som åstadkommit största programvolymen hoppade sedan av från partiet.Anders avslutade med dessa sex råd. Det första rådet underströk han med upplysningen att korrekturläsaren mycket väl kan vara den siste som läser ett partiprogram. Det har hänt att  riksdagsgrupp eller partiledning handlat rakt emot partiprogrammet.

Det hindrar inte att vi alla bör tänka efter vad vi själva kan bidra med i programarbetet. Alla tankar och förslag är välkomna! Det måste vara fler som tänker än bara medlemmarna av programgruppen.  


torsdag 11 oktober 2012

Jippo av folkomröstningskrav

Sollentunapartiet arbetar för att få till stånd en folkomröstning angående sportfältet.

På sin hemsida skriver de: "Totalt krävs att minst 10 procent av kommunens invånare, som är röstberättigade i kommunalval, skriver under för att få till stånd en folkomröstning."

Detta är enligt mig fel när jag läser webbversionen av lagen (1991:900 5 kap, 23 §) av två skäl:

1) 10% av de röstberättigande kan bara väcka frågan om folkomröstning i fullmäktige.  Det är inte samma sak som att folkomröstningen kommer till stånd.

2) Sollentunapartiet kan själva väcka frågan i fullmäktige.

Underskrifterna är att gå över ån efter vatten om de själva hade åsikten att fullmäktige ska besluta om en folkomröstning. Förvisso räcker det med 1/3 av rösterna i fullmäktige om de har underskrifterna enligt kommunjuristen. Det framgår inte om SP redan nu har stöd av andra partier.

Det betonas att de som skriver under önskan om folkomröstning inte tar ställning i sakfrågan. Så formellt blir fullmäktige inte klokare på initiativtagarnas åsikt i sakfrågan.


Jag har svårt att se det de gör som annat än ett lokalpopulistiskt jippo. "De i nya väsjöstaden ska minsann inte ha lätt att nå vårt sportfält eller besöka Edsbergs centrum" kunde de också skrivit. Vi som vill sammanföra även framtidens invånare i kommunen får anledningen att motivera det.

måndag 8 oktober 2012

Bygg studentbostäder i Sollentuna!


Stockhomsområdet växer så det knakar. En trång sektor är tillgången till bostäder. Det gäller inte minst för dem som söker sig till Stockholm för att studera på universitetet eller på någon av Stockholms högskolor. Bostadsbristen bland studenter är stor och många söker sig till andra orter, eller kanske inte läser alls på högskolan, därför att det är så svårt att få bostad.
Sollentuna kommun bör därför medverka till att det byggs studentbostäder i kommunen. Sollentuna ligger geografiskt bra till i förhållande till Kista, där Tekniska högskolan bedriver högskoleutbildning, universitetet och högskolorna i innerstan. Att få studenter som kommuninvånare är också en bra investering för framtiden, så att banden mellan kommunen och näraliggande högskolor stärks. Det kan bidra till t ex att nya kunskapsintensiva företag startas i kommunen eller att på sikt högskoleverksamhet förläggs till kommunen.Sollentuna kommun har bestämt att medverka bl a genom detaljplanearbetet till att nya, enkla och billiga, ungdomsbostäder ska byggas. Detta är mycket bra men en viss andel av dessa bör reserveras för studenter. Inte minst i Silverdalsområdet är det angeläget att bygga studentbostäder.

fredag 5 oktober 2012

Mer återbruk, men till vem?

Sedan i våras har Myrorna en container på Smedbys återvinningscentral. Där kan man lämna säljbara prylar för återbruk.

Jag är en flitig användare av containern. Men samtidigt kritisk givare och lägger bara dit sånt jag själv vid behov skulle kunnat köpa själv.  Som besökare i loppis-landet runt Väddö så kan jag säga att det är ganska god kvalité på innehållet som ställs i containern.

Bilden är tagen i våras. Dagen innan var den tom. Ofta ser jag den fylld till taket och packat. Det är ingen överraskning att det som finns i botten inte har samma kvalité när det kommer ut.  Majoriteten slängs direkt enligt uppgift. Det positiva i förfarandet är ändå att "givaren" har trott sig göra en god gärning.

Miljövännen i mig tycker inte det känns bra.  Men jag har ingen lösning.

söndag 30 september 2012

Mina planer för Rudbecksgymnasiet i höst

Den kommunala Rudbeckskolan har mycket bra resultat. Det genomsnittliga meritvärdet är 15,2 vilket betyder att genomsnittseleven på Rudbeck har lite mer än Väl godkänt i snitt. Andelen elever som är behöriga till högskolan är 94 procent. Skolan har haft en långsiktig trend av förbättrade resultat. 2012 minskade dock det genomsnittliga meritvärdet, dock med endast 0,2 enheter, från 15,4 till 15,2 och andelen elever med högskolebehörighet minskade med en procentenhet, från 95 till 94 procent.
För att bevara och försöka ytterligare förbättra resultaten krävs ett systematiskt och målinriktat arbete. Den politiska nivån ska hjälpa till genom att sätta utmanande men realistiska mål och följa upp skolan noga. Vi kan också hjälpa till genom att skapa förutsättningar för skolutveckling vilket Folkpartiet bidragit till. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har medverkat till att karriärtjänster har införts på Rudbeckskolan och att det finns ett åtgärdsprogram igång för att minska lärarnas administrativa börda.Det finns dock mer att göra. Jag avser som ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att nämnden i höst ska fatta beslut om en noggrannare och tätare uppföljning från nämndens sida av skolan, med stöd av statistik som redan finns tillgänglig. Förutom bl a meritvärden, andel godkända, andel gymnasiebehöriga och elevenkäter som vi följer upp idag ska även resultat från nationella prov följas upp liksom huvudresultat från medarbetarenkäter. Uppföljningen ska ske på programnivå och inte bara för hela skolan samlat. Några nyckelresultat bör presenteras vid varje terminsslut, i Rudbecks fall tre gånger om året.På detta vis får vi ett bättre underlag för att tidigt märka om resultaten skulle försämras, och vi får även bättre kunskap om det finns enskilda program som fungerar mindre bra. Att lärarna är tillfredsställda och bedömer att de kan utvecklas i arbetet är en viktig pusselbit för att skolan ska fungera bra. Om uppföljningen visar märkbart försämrade resultat ska förstås skolan vidta åtgärder för att komma till rätta med detta.I en konkurrenssituation mellan skolor finns alltid risk för betygsinflation. Senare i höst avser jag också att nämnden ska fatta beslut om ytterligare åtgärder mot betygsinflation. På längre sikt är det också viktigt att få till stånd förbättrad löneutveckling för lärare och att duktiga lärare belönas mer.Har du synpunkter om Rudbeck, kontakta mig gärna på min mail, anders.morin@politik.sollentuna.se eller på telefon 070 568 80 87.

Med liberala hälsningar
Anders

måndag 24 september 2012

Utfrågning, speed-dating och exempel på debatt


Idag måndagen 24/9 arrangerar FP Sollentuna en utfrågning av våra tre goda kandidater till gruppledarposten. Den leds av utomstående f d kommunalrådet i Uppsala Jan-Ove Jerrestål, som låter varje kandidat svara på initierade och tydliggörande frågor om hur de ser på gruppledarrollen, Folkpartiets ideologi, samarbetet inom Alliansen, skatteuttag, personliga styrkor, strategi att nå ut med vår politik, politisk profil, framtidsfrågor i kommunen mm mm.

Efter utfrågningen följer så en variant av "speed-dating", tänkt att öka kunskapsmassan och låta fler frågor komma fram i ljuset.

Nomineringskommittén vill dessutom tipsa alla om att man kan titta på den budgetdebatten i Kommunfullmäktige, där alla tre kandidater deltar utifrån sina nuvarande uppdrag i olika nämnder:
 • Anders Morin: ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (inleder)
 • Anna-Lena Johansson: vice ordförande i Vård- och omsorgsnämden (kommer in efter ordf)
 • Thorwald Larsson: ordförande Trafik- och fastighetsnämnden (inleder)

För nomineringskommittén kvarstår sedan rundabordssamtal med varje kandidat, återkoppling från personlighetstester samt den grannlaga uppgiften att föra processen vidare.

29/10 avgörs valet till gruppledarposten, av medlemmarna på medlemsmötet. Be there!

/Nomineringskommittén


fredag 21 september 2012

Kom till utfrågningen av oss gruppledar- och kommunalrådskandidater – mina viktigaste frågor

Nu på måndag 24 september är det utfrågning av oss gruppledar- och kommunalrådskandidater för Folkpartiet. Utfrågningen är öppen för dig som medlem. Efter utfrågningen blir det så kallad speed-dating. Då får medlemmarna möjlighet att i mindre grupper grilla oss gruppledarkandidater. Allt detta sker i Sollentunasalen, Turebergshuset, 13 tr, med början kl 18. Missa inte denna chans att bilda dig en uppfattning om oss kandidater!
Jag är en av de tre kandidaterna. Jag är 55 år, ekonom och bor i Viby. Jag är deltidspolitiker och för närvarande ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i kommunen. För mig är tre frågor allra viktigast:

- skola,

- äldreomsorg,

- arbetsmarknad och integration.Skolan

Jag anser att skolan ska vara en kunskapsskola för alla. Åtgärder måste sättas in tidigt för dem som riskerar att halka efter i undervisningen. Redan i förskolan bör stöd för stärkt språkutveckling sättas in, där det behövs. Höga förväntningar på alla elever är en förutsättning för att alla ska kunna nå sin potential. Kommunen bör snabbare vidta åtgärder för att vända utvecklingen i skolor som inte presterar tillräckligt. Avhoppen från gymnasiet måste minska. Gymnasieskolorna måste också bli bättre på att rapportera avhopp så att motiverande stödåtgärder, praktik m m kan sättas in tidigare.Äldreomsorg

Jag anser att det viktigaste inom äldreomsorgen är att den är trygg, anpassas till den enskildes behov och att vården inom omsorgen håller hög kvalitet. Kvalitetsredovisning av olika äldreboenden behöver förbättras, bl a så att brukarna kan göra informerade val. Kommunens uppföljning av samtliga äldreboenden måste vara noggrann. Det är t ex viktigt att kommunen gör oannonserade uppföljningsbesök. Vård under lägsta godtagbara standard ska inte förekomma. Det kommunala alternativet, Solom, måste förbättra sina kvalitetssiffror när det gäller äldreboende. I kommunen ska det finnas ett kommunalt alternativ för hemtjänst och äldreboende.Arbetsmarknad och integration

Jag anser att jobb är nyckeln till integration och att individen känner sig delaktighet i samhället. Arbetslösheten är alldeles för hög såväl bland såväl ungdomar som invandrare och kommunen måste höja ambitionsnivån för de grupper där vi har ett ansvar. Några av åtgärderna som på mitt initiativ, kommer att genomföras med början vid årsskiftet 2012/13 är följande:

- Inrättandet av ”Möjligheternas kontor”, dit ungdomar som varken studerar eller jobbar är välkomna för vägledning och rådgivning.

- Möjligheter att få stöd och hjälp med t ex praktik och jobbsökning av upphandlade mentorer/coacher, som har nätverk i olika branscher.

- Nyanlända invandrare kommer att omfattas av dessa åtgärder senare under 2013.

- Ambitionsnivåhöjning när det gäller kommunal vuxenutbildning med yrkesinriktning, yrkesvux. Målsättningen är att alla arbetslösa som söker yrkesvux 2013 också ska få plats.

- Ökade insatser för sommarjobb för ungdomar så att ännu fler sommarjobb, där kommen bidrar, ska komma till stånd 2013.Välkomna till utfrågning och speed-dating på måndag!

Anders Morin, kandidat till posten som gruppledare och kommunalråd för FP

lördag 15 september 2012

Speed-dating i en gruppledarvalsprocess?


I vår strävan att göra nomineringsprocessen så gedigen och öppen som möjligt bryter FP Sollentuna ny mark. Utöver traditionella informations- och frågestunder, utskick av information och kandidat-CV mm låter nomineringskommittén kandidaterna få möjligheten att genomgå och få återkoppling på personlighetstester, arrangerar en utfrågning med extern utfrågare samt en ”speed-dating-variant”.

Syftet med den senare är tudelat: öka kunskapsmassan och få möjlighet för var och en att ställa den fråga man brinner för. Eftersom vi tror på öppenhet delar vi gärna med oss av vår planering:

Det hela går till på så sätt att vi bjuder in medlemmarna till ett möte (i vårt fall 24/9). 
Lokalen möblerar vi i grupper om fyra (3 + 1).
·      Kandidaterna ställer sig åt sidan.
·      Övriga medlemmar tar sig en stol i någon av grupperna (av de tre). Vi uppmanar alla att sitta ihop med de som man inte brukar sitta bredvid eller känner väl.
·      Grupperna pratar ihop sig några minuter vilka frågor man anser mest intressanta att ställa till kandidaterna. Man bestämmer första fråga, samt vem som ska ställa den.
·      Start speed-dating: 3 minuter (klocka som ringer)
·      Kandidaterna söker upp varsin stol (den ensamma, som lämnats tom), sätter sig och svarar på gruppens (de tre:s) frågor.
·      De grupper som står utan kandidat att fråga diskuterar sinsemellan vad som är viktigt vid kommande val av gruppledare.
·      När tiden är slut söker kandidaterna upp en ny grupp där de inte varit tidigare.
·      Upprepa från ovan: Speed-dating: 3 min
·      När alla grupper frågat alla kandidater är Speed-datingen över.
Ingen summering eller avrundning behöver göras, var och en går högst sannolikt från mötet med en mängd nya tankar, insikter och funderingar. Alla – även de blyga som kanske inte vågar ställa en fråga inför en hel församling – har fått chansen att föra fram och få svar på sina frågor.

Så ser Planen ut. 24 september får vi se hur det blir i verkligheten, återkommer efter det! Oss veterligen har något liknande inte tidigare prövats i politiska sammanhang, men om alla bara gjort på samma sätt som man gjort tidigare skulle vi fortfarande leva på stenåldern...

/Magnus, nomineringskommittén

tisdag 11 september 2012

TV-licens och digitalradio

Frågan om TV-licens är en cykelställsfråga.  Men eftersom cykelstället stått på helt fel plats länge så blir det svårt att låta bli att diskutera den.

Idag skriver utredarna i DN om sina tankar. Jag tycker det är bra att licensavgiften tas bort och att det går som en skatt. Varför en gräns på 18 år kommer in förstår jag inte.

Vad jag inte förstår helt är underbetyget till regeringen att de inte kan låta anslaget vara oberoende av övriga posters förhandlingar i budgeten.  Det måste bara bli extra komplicerat att min avgift (som är en skatt) ska in på ett separat konto för att sedan ges till Svt.  Riksdagen bestämmer ändå skattesatsen och uppdraget till Public Service. Oberoendet som är så viktigt är och kommer förbli en tunn fasad där enda garanten är demokratin. Det viktiga kommer alltid vara maktens syn på public service och inte exakt hur finansieringen kommer in.

Som IT-människa gillar jag digitala saker. Utredningen vill satsa på digitalradio. Det är säkert bra, men det blir en kapitalförstöring för mig ifall analoga nätet släcks. På jobbet lyssnar jag utan problem på min farfars 40 år gamla radio som funktionsmässigt bör hålla lika länge till. Alla dagens radios blir skrot ifall analoga nätet släcks.

Fem steg fram och ett bak åt sidan är mitt betyg.

fredag 7 september 2012

Anna-Lena Johansson - gruppledarkandidat


Detta är brevet Anna-Lena Johansson skickade till medlemmar inför valet av en ny gruppledare i Folkpartiet i Sollentuna.

Mitt namn är Anna-Lena Johansson. 1963 föddes jag i Västerås som yngsta dotter av tre. Jag växte upp i en trygg miljö i ett arbetarhem. Mamma arbetade som kommunal dagbarnvårdare. Pappa var rörmokare och fackligt engagerad. Han var aktiv medlem i Socialdemokraterna i Västerås. Mitt föreningsengagemang föddes sannolikt där.
Efter gymnasiestudierna till undersköterska flyttade jag till Stockholm och vidareutbildade mig ganska snart till sjuksköterska. Jag var bland annat facklig företrädare för sjuksköterskorna på Reumatologiska kliniken på Karolinska sjukhuset. Från det uppdraget har jag erfarenhet av såväl löneförhandlingar som bemannings- och arbetstidsförhandlingar. I 10 år var jag chefssjuksköterska på Neurologiska kliniken. Att vara chef i sjukvåden anser jag vara ett av de tuffare jobb man kan ha, men fantastiskt roligt och utvecklande. I arbetet som chefssjuksköterska var jag arbetsledare för ett 25-tal personer och ansvarig för omvårdnadsarbetet på Neurologmottagningen. I ledningsgruppen på Neurodivisionen har jag tillsammans med de övriga i gruppen planerat den högspecialiserade vården utifrån landstingets beställarenhet. Under denna tid läste jag en utbildning i Ledarskap och organisationsutveckling om 20 poäng .
Under mina år i sjukvården bildade jag och Gerry familj, köpte hus och gjorde karriärer i våra respektive jobb. Barnen har nu vuxit upp och är 27, 24 och 22 år. Efter nära 25 år i sjukvården ville jag prova något annat och utbildade mig till kallskänka och startade ett eget företag inom cateringbranschen . Mitt företag har sakta men säkert växt till en storlek som gör det möjligt att ännu kombinera med mina nuvarande politiska uppdrag, mycket tack vare en hög arbetskapacitet och uthållighet.
Jag blev engagerad i Folkpartiet i Sollentuna 2005 . Det var mycket lätt att känna sig hemma i Folkpartiet och jag blev snabbt engagerad som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Sedan 2009 är jag ordförande för Folkpartiet i Sollentuna och har under dessa år skapat ett stort kontaktnät med andra kommunföreningar i länet. Som vice gruppledare har jag genom kommunpolitiska rådet (KPR) även ett nätverk med Folkpartiets gruppledare i länet. Efter valet 2010 var jag tillsammans med gruppledaren förhandlingsansvarig i alliansen för Fp. För närvarande deltar jag i av Folkpartiet anordnade utbildning för blivande ledare- Kandidatskolan.
Genom min roll som vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, landstingsledamot i Tiohundranämnden i Norrtälje samt som ansvarig för äldrenätverket i länet, har jag god kontakt med ansvariga politiker inom området både på kommunal och riksnivå.
Folkpartiet har ett gott anseende i kommunen och vi har kompetenta politiker. Det är viktigt att vi syns utåt och att alla med uppdrag får möjlighet att profilera vår politik och att de inom partiet som inte har några uppdrag ändå ges möjlighet att påverka politikens utformning.
Vi ska vara den tydliga socialliberala rösten i Sollentuna som värnar extra om de medborgare som kan behöva stöd i olika skeden av livet. Vi behöver bland annat verka för att billiga och mindre bostäder byggs. En stor utmaning vi står inför är en ökande äldre befolkning och där behöver vi nu fundera ut olika lösningar på framtidens äldreomsorg. Jag vill vara en lyssnande ledare. Att få människor att känna sig inkluderade och att man faktiskt kan påverka politiken är oerhört viktigt.
Anna-Lena Johansson
073-985 65 93 (mobil)

anna-lena@sollentunaholm.seThorwald Larsson - gruppledarkandidat

Detta är brevet Thorwald Larsson skickade till medlemmarna inför valet av en ny gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna.

Att ha blivit nominerad till posten som gruppledare  för FP i Sollentuna är ytterligare ett tecken på det  varma välkomnandet och den tillit jag känner efter mitt drygt en mandatperiod långa uppehåll. Jag är  motiverad, beredd och villig att leda FP-gruppens  arbete och jag tror mig kunna bidra till att utveckla gruppledarrollen.

Under förra sejouren (1998-2006) var jag ersättare i  gymnasienämnden och i KS, ordförande i Sollentuna  Energi, samt ledamot av KF. Uppehållet från politiken  var nödvändigt för att kunna umgås naturligt med  familjen. Det ledde också till ett engagemang både i  sönernas (födda 1992 resp. 1995) skolgång och i  Sollentunas ungdomsidrott som tränare och lagledare. Nu är jag tillbaka i politiken  med motivation och engagemang.

Politiken formar och genomför vi tillsammans men gruppledaren har enligt min syn  två mycket viktiga uppgifter. Den ena är att entusiasmera och samordna de  förtroendevalda FP-ledamöternas insatser så att FP får ut mesta möjliga politik av våra mandat. Den andra är att företräda partiet på ”kommunledningsnivå” och i Allians-samarbetet utan att vi förlorar vår själ som eller våra skäl att vara liberaler.  Det skall noteras när FP politik och värderingar får genomslag i det löpande politiska  arbetet.

Med stor erfarenhet av att jobba i ledande befattningar i politiskt styrda  organisationer och med en bred erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt  med olika experter engagerade tror jag mig ha rätt förutsättningar för utveckla både  gruppledarens roll och FP.

En viktig utmaning för FP i Sollentuna är att synas som liberaler och växa som parti.  Som gruppledare vill jag förbättra FP synlighet lokalt i traditionella media men  framför allt på nätet eftersom det är där första- och andra- gångsväljarna bland  många andra söker information. En vital debatt om lokala frågor baserad på politiska värderingar tror jag ökar intresset för FP.

Som grund för en framgångsrik kommunikationspolicy behövs en tydligare strategi eller vision om hur Sollentuna skulle se ut med FP i ensam majoritet. Som gruppledare skulle jag prioritera arbetet med att ta fram ett kommunicerbart lokalt partiprogram i god tid före nästa val.


Thorwald Larsson
mobil: 070-467 9324
thorwald.larsson@folkpartiet.se
thw.larsson@gmail.com

Anders Morin - gruppledarkandidat


Detta är brevet Anders Morin skickade till medlemmarna inför valet av en ny gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna.

Hej!

Mitt namn är Anders Morin. I valet till gruppledare 29 oktober ber jag om Ditt förtroende.

Vem jag är
Jag är 55 år, civilekonom och bor i Viby sedan många år. Idag är jag kommunpolitiker på deltid som ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden här i Sollentuna. Huvudsakligen arbetar jag på Svenskt Näringsliv som ansvarig för välfärdspolitiska frågor.

Jag är skild och min familj består av två barn, 24 och 21 år gamla. Mina intressen är samhällsfrågor, att umgås med människor och friluftsliv. Jag är hängiven skidåkare, både utför och på längden, samt tycker mycket om segling, paddling, vandring och löpning.

Hur jag ser på rollen som gruppledare och kommunalråd
Den som blir vald till gruppledare kommer också att bli partiets kommunalråd i kommunen. Jag anser att viktiga egenskaper för en person som ska förena dessa roller är att ha en tydlig politisk vision och kunna kommunicera den, kunna formulera politiska förslag, kunna debattera väl och vara synlig, inte minst i media. Andra viktiga egenskaper är att kunna lyssna, ha gott omdöme och vara en social person.

Jag brinner för liberala värderingar och har en bakgrund och erfarenhet som gör att jag tror att jag skulle passa väl för dessa bägge uppdrag. Jag har arbetat i mer än tio år som talesperson för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Därmed har jag gedigna kunskaper om de centrala sakfrågorna i en kommun som kommunal ekonomi, skola och äldreomsorg. Jag är van att driva politiska förslag, uttala mig i media, skriva debattartiklar där ett flertal publicerats i bl a DN och SvD m m. Jag har haft politiska uppdrag i kommunen sedan 2007 och nu som nämndordförande. Jag är väl insatt i de frågor som är aktuella här.

Jag är en samarbetsmänniska och är mån om att förankra viktiga beslut väl. För en god stämning och ett bra samarbetsklimat anser jag att det är väsentligt att visa förtroende och uppskattning. Initiativ från enskilda medlemmar ska uppmuntras. Dessutom är det viktigt att ha roligt när man arbetar med politik!

Vad jag vill i politiken
Jag vill skapa en tydlig liberal profil inom Sollentuna där tron på individens möjligheter och privata initiativ förenas med ett stort social engagemang. Jag anser att skolan, integrationsfrågor och äldreomsorgen är viktiga områden för en socialliberal politik. För mig är det viktigt att Sollentuna är en kommun där skolan är en kunskapsskola som rustar för livet, där människor med annan etnisk bakgrund vill bosätta sig och arbeta, och där äldreomsorgen har hög vårdkvalitet, är lyhörd för brukarnas synpunkter och följs upp noga.

Jag anser att det är viktigt att utförarna av välfärdstjänsterna kan vara såväl privata som kommunala och att människor därigenom har valfrihet. Detta bidrar till ett bra näringslivsklimat. Det är också kommunens ansvar att bostadsbyggandet sker på en ambitiös nivå och att verka för en förbättrad trafikinfrastruktur. Den framtida tillväxten ska bejakas, men den ska ske på ett sätt som är hållbart för, och dessutom förbättrar, miljön.
Anders Morin
mobil 070 568 80 87
anders.morin@politik.sollentuna.se
anders.morin@svensktnaringsliv.se

Gruppledarkandidatutfrågning i flera steg


Måndag den 24 september 2012 kl 18.00 önskas alla medlemmar i FP Sollentuna välkomna till Sollentunasalen (kommunfullmäktigesalen i Sollentuna) i Turebergshuset, plan13.

Då kommer Jan-Ove Jerrestål att hålla i en utfrågning av våra tre kandidater till gruppledarposten för FP Sollentuna; Anders Morin, Anna-Lena Johansson och Thorwald Larsson.

Jan-Ove Jerrestål har varit gruppledare och kommunalråd i Uppsala. Nu är han senior konsult vid Diplomat Communikation och inbjuden hit som utomstående utfrågningsledare.

Efter utfrågningen blir det en så kallad kandidat-speed-dating där samtliga medlemmar under en kort stund får möjlighet att ställa frågor till alla tre kandidater, mer information om hur det det hela går till rent praktiskt kommer inom kort här på bloggen.

Varmt välkomna till denna spännande kväll med kandidaterna!

Nomineringskommittén
nominering@blixtgordon.se

tisdag 4 september 2012

Kultur är inte = pengar från stat och kommun


Stockholm ha fått två nya konstmuseer utan anslag från stat eller kommun. Jag berättar närmare om detta på min blogg. Välkommen till den!

tisdag 28 augusti 2012

Kommundelarna ska ha närhet

Under hösten försöker Sollentunapartiet få in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om det ska få finnas en väg mellan Edsberg och nya Väsjöområdet.

Alla frågor passar inte för en folkomröstning, så det är sunt att vara skeptisk till om det här skulle vara en bra fråga.  De som begär en folkomröstning måste ta ställning till lämpligheten.

Principiellt tycker jag våra kommundelar behöver vara mer närhet med varandra, inte mer.  I norr så delar E4'an Rotsunda i två; järnvägen främjar Rotsunda från Rotebro; Stäketleden förlänger vägen från Rotebro till Viby; Viby har avskärmad genom E4'an. I södra delen ligger såklart vattnet som en barriär.

Att till detta tydliggöra Väsjöområdet som ännu en enklav i Sollentuna följer nämnda mönster.  Men jag tycker det är fel väg att sträva.

fredag 17 augusti 2012

Tre kandidater kämpar om posten som gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna


Nomineringskommittén kan nu meddela att det är tre personer som har tackat ja till att kandidera till uppdraget som ny gruppledare för FP Sollentuna 2012-2014. De är Anders Morin, Anna-Lena Johansson och Thorwald Larsson.

Anders Morin är 55 år och bor i Viby. Han är idag bland annat ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Anders är ekonom och arbetar som ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Anna-Lena Johansson är 48 år och bor i Norrviken. Anna-Lena är bland annat vice gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna och vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt hon har uppdrag inom landstinget. Anna-Lena driver ett cateringföretag.

Thorwald Larsson är 54 år och bor i Norrviken. Han är ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, är fysiker och arbetar som enhetschef för teknologiutveckling på Rymdstyrelsen.

Folkpartiets medlemmar utser Lennart Gabrielssons efterträdare den 29 oktober. Fram till dess sker följande:
 • 31 augusti: En kortare skriftlig presentation av kandidaterna skickas ut till medlemmarna och publiceras på Folkpartiet i Sollentunas blogg.
 • 3 september kl 19.00: I samband med ett möte för föreningens medlemmar presenterar sig kandidaterna muntligt och alla medlemmar ges tillfälle att ställa frågor.
 • 24 september kl 18.00: Medlemsmöte om valet av ny gruppledare. En extern utfrågare kommer att ställa frågor till kandidaterna. Vidare blir en så kallad "speed-dating" med kandidaterna.
 • 15 oktober: Nomineringskommittén skickar ut ett förslag till ny gruppledare till medlemmarna samt förslaget publiceras på bloggen. Förslaget baseras på ovan nämnda aktiviteter samt personlighetstester och intervjuer.


Har du frågor är du välkommen att kontakta nomineringskommittén:
Anne-Marie Nelander, am.nelander@telia.com mobil 073 693 54 80 (sammankallande)
Hanna Clerkestam, hanna.clerkestam@hotmail.com mobil 073 357 41 44
Peter Ahlström, peter.ahlstrom70@gmail.com, mobil 076 122 84 38, pressansvarig
Kjell Ängelid, kjell.angelid@telia.com, mobil 070 657 48 11
Magnus Blixt, magnus@blixtgordon.se, mobil 070 562 5113, pressansvarig

Politisk sekreterare:
Moa Rasmusson, 073-915 16 33, moa.rasmusson@sollentuna.se