torsdag 2 februari 2012

Om surfplattor i grundskolan, kommunens IT-satsning och vikten av tidiga insatser

Jag stödjer kommunens IT-satsning på skolorna. Det är viktigt att barnen redan tidigt kan utnyttja de nya möjligheter till inlärning som egna datorer kan ge.

Samtidigt är det viktigt att traditionella undervisningsmetoder när det gäller att lära sig läsa och skriva finns kvar. Uppenbarligen gör forskare olika bedömningar när det gäller hur pass lämpligt det är att inte tillämpa traditionella inlärningsmetoder i årskurs ett. I det läget menar jag att det är önskvärt att såväl ha traditionella inlärningsmetoder som kompletterande metoder, byggda på IT-teknik, redan från årskurs ett.

Den stora bristen när det gäller läs- och skrivfärdighet handlar om att de barn som har svårigheter inte identifieras i tid och att stödet för dem inte sätts in tillräckligt tidigt. Detta är ett problem nationellt och Sollentuna måste prioritera tidiga insatser för dessa barn alldeles oberoende av IT-satsningen.


Anders Morin (FP), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (gymnasieskolan, komvux m m)

2 kommentarer:

Magnus Blixt sa...

Jag stödjer också att kommunen satsar på ny teknik, men delar helt Anders uppfattning att det stora problemet inte är avsaknad av teknik utan avsaknad av vilja eller möjligheter att dels identifiera elever som inte knäcker läs- och skrivkoden tidigt, dels sätta in adekvata insatser.

Ett tekniskt hjälpmedel i sig kan inte skapa lärande.

Sedan är jag skeptisk till att inte låta professionen avgöra vilka hjälpmedel som fungerar och behövs och vilka som inte fungerar. Inte är vi amatörer inne och pillar i vilken teknik läkarna ska eller inte ska använda på sjukhusen, eller?

Carina Knorpp sa...

Magnus tar upp en viktig fråga när han gör liknelsen med vården.
Nej, jag tycker inte att det är politikens uppgift att bestämma vilka tekniker som är bäst lämpade för att lära barnen läsa. Det är politikens uppgift att se till att verktygslådan är välfylld och utnyttjas. Det är politikens uppgift att se till att resultaten följs upp och att ifrågasätta resultaten om de inte är bra. Bara för att vara extra tydlig, under min tid i nämnden har vi inte fattat några beslut alls om vilka metoder eller hjälpmedel som används för läsinlärning i skolan.