onsdag 29 februari 2012

Öppen Data

Idag läser jag att Stockholm Stad tänker offentliggöra "öppen data" och i samband med det utlysa en tävling vem som skriver bäst app till någon telefon som använder datat.

Utmärkt säger jag. Datainformation stat, landsting, kommun eller kringorganisationer bör vara offentligt tillgängliga så att en tredje part kan förädla datat och förpacka och presentera det tillbaka till sina ägare (= vi medborgarna). Självklart ska Google kunna visa busstrafiklinjer, eller positionsinformation för tågen.

Viss reglering av vilket data som lämnas ut och om i vilken grad tredjepart får ta betalt kan behövas diskuteras - men principen är helt rätt.

Data som Stockholm stad planerar tillgängliggöra är:
  • Väginformation och trafikföreskrifter
  • Kartdata (geodata)
  • Miljödata
  • Data över Stockholms befolkning
  • Befintlig information i Jämför service.
Exakt vilken data Sollentuna skulle tillhandahålla vet jag inte. Men jag vet att jag är för fri data.

Inga kommentarer: