onsdag 8 februari 2012

Sollentuna nu på genusvärldens karta!


Nationella Sekretariatet för Genusforskning håller en elektronisk anslagstavla för genusintresserade: genus@genus.se. Där sätts upp nyheter av olika slag, från kurser och andra evenemang liksom reklam för "normkritiska" barnböcker.

På tavlan kan man efterlysa studier eller annat som ger kunskap. Jag har till exempel efterlyst ursprunget till begreppet "könsmaktordningen" men det lyckades jag aldrig finna. På genus@genus.se utlyses också stipendier, tjänster och vädjanden om frivilliga. Det senaste exemplet på det, visat härovan, har satt Sollentuna på genusvärldens karta.

Det enda som inte får förekomma på tavlan är debattinlägg. Orsaken är förmodligen att genusvärlden är uppdelad i hårt konkurrerande falanger. Jag har berättat närmare om det i min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken.

Inga kommentarer: