lördag 3 mars 2012

Märkligt ministermode och ett märkligt ämne till


Välkomna till märkliga nyheter på min blogg ! M-magasin, som vänder sig till Mature Affluent Pioneering Persons, tycker att alliansregeringens kvinnliga ledamöter bör höra till den flocken. Alltså skapar tidningen ett särskilt "ministermode", skildrat på 8 helsidor, och det har jag berättat om på min blogg.

Ministrarna som ställt upp har stylats, klätts upp och fotats samt fått framföra var sitt budskap i korthet under rubriken "Det här vill vi kämpa för!" Sju av de tolv ministrarna deltar. På min blogg visas vilka de är, hur de ser ut och vad de vill.

Välkomna till min blogg med denna väldiga kontrast mot gamla tider! Förr klagade de flesta av de politiska pionjärkvinnorna över att de, i motsats till männen, blev utsatta för osakliga observationer av frisyr och kläder.

Här vill jag bara lägga till ett bekymmer i en annan fråga. Rättighetstänkandet, som inspirerat till så mycket gott, har inte bara fördelar. Goda människor kan ofta dra iväg med reformer som inte är fullt genomtänkta.

Senaste exemplet: rätten för ensamstående att insemineras och rätten för könsbytare att slippa sterilisering.

Den ambitiösa kvinna som vill ha ett barn utan man kan vara hur lämpad som helst för uppgiften. Det hindrar tyvärr inte att gruppen ensamstående förälder med barn (som regel är det då fråga om kvinna med barn) i praktiken erbjuder sina barn betydligt sämre villkor än gruppen parföräldrar. Överhuvud taget är det svårt att i förväg föreställa sig hur beroende av hjälp man man bli som förälder.

En människa kan mycket väl bli lyckligare av att byta kön. Tyvärr finns det många exempel på att könsbytare därefter blir lika olyckliga som de var före operationen. Könsbytet är inte en problemfri väg till lycka för alla och inte ett beslut som bör genomföras bara med utgångspunkt bara från rätten att byta.

Men solen lyser!

Inga kommentarer: