söndag 29 april 2012

Jan Björklund berömmer Lennart Gabrielsson


Texten i nyhetsbrevet lyder:

Idag har det kommit goda nyheter. I det stora avtal som idag tecknats mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingår särskilda ungdomslöner. Under en ettårig introduktionsanställning skall lönen kunna vara 75 % av lägstalönen samtidigt som man lär sig jobbet.

Detta är ett stort genombrott för tanken på ungdomslöner i Sverige. Det är precis detta som Folkpartiet föreslagit bör ske i kommunsektorn. Så sent som på vårt Kommunala riksmöte i början av mars presenterade jag ett förslag med denna innebörd, 75 % lön för ungdomar medan man lär sig jobbet.
Kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP) i Sollentuna kommun var den förste som tog initiativet och fick med sig alliansen i Sollentuna på detta. I mängder av kommuner har Folkpartiet väckt samma initiativ. Vi har fått hård kritik, och även den moderata partiledningen har känt behov att distansera sig.

De höga svenska ingångslönerna för ungdomar är en viktig orsak till att Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än andra länder. Andra orsaker är en alltför stel arbetsrätt och att gymnasiet är alltför teoretiskt upplagt även för många yrkeselever.

En arbetsgivare som väljer mellan att anställa en erfaren 35-åring och en 19-åring utan erfarenhet kommer att rata 19-åringen om löneskillnaden är för liten. Det är bättre att en 19-åring har ett jobb, även om lönen är låg, än att 19-åringen går arbetslös med socialbidrag.

Söndagen den 29 april är en bra dag för svensk ungdom. Fler unga får i framtiden chansen till jobb.

Liberala hälsningar,
Jan Björklund


Jag har stor glädje av FP-ministrarnas nyhetsbrev i synnerhet som de alltid välkomnar kommentarer. Alla ministrarna ger ut sådana brev utom Birgitta Ohlsson som håller sig till sociala media. Tyvärr har jag aldrig lyckats hitta vägarna för att finna fram till det vettiga som finns i dem. Vill någon vara vägvisare?

onsdag 25 april 2012

Platsförslag för infartsparkering

Bakom Tingshuset

Norr om Tingshuset

Infartsparkeringar verkar efterfrågas (inte av mig, jag lämnar bilen hemma när jag åker kommunalt). Varje gång jag besöker det nybyggda tingshuset så irriteras jag över de två stora tomma betongytor som finns bakom och bredvid tingshuset (gamla Turebergsskolan).

Förutsatt att marken inte är för skör så borde det vara en smal sak att upplåta marken för infartsparkering tills något nytt beständigt byggs på platsen.Visa större karta

lördag 21 april 2012

Tyvärr Claes...gör om, gör rätt.


Göran C-O Claesson anklagar mig för att skjuta fel pianist, Jan Björklund, i min kritiska bloggpost, mot hans förslag till fler pappamånader. Tyvärr har jag rätt och Göran fel, jag skjuter rätt pianist. I min bloggpost fanns länkar till två artiklar, Göran klickade nog bara på den ena. Jag bjuder på en repris:

Troligtvis finns det ingen jämställdhetsfråga som är så välkänd hos föräldrar i Sverige som denna om föräldraförsäkringen, den rullas i media ganska frekvent. Ändå väljer svenska föräldrar att göra som de gör, de är fullt medvetna och gör val som passar den egna familjen bäst. Bara detta är en signal nog till Jan Björklund att han ska sluta lägga näsan i blöt.

Även Folkpartiets medlemmar är av samma åsikt som folket, vi har flera gånger sagt NEJ till mer kvotering i föräldraförsäkringen. Så sent som förra året försökte Björklund med samma förslag i partistyrelsen och fick nej. Därefter har även landsmötet sagt nej. Gissningsvis är motståndet till mer kvotering ca 80-90%. Även Bengt Westerberg var kvoteringskramare, men fick ge sig.

Detta är ett väldigt impopulärt förslag, som helt saknar stöd hos folket. Endast 16% vill att staten bestämmer fördelningen av dagarna, enligt en undersökning förra året. Av FP-väljarna är det 14%. 86% av FP-väljarna tycker att föräldrarna ska bestämma själva.

"Dåligt förslag ideologiskt, interndemokratiskt haveri och opinionsmässigt skott i foten."

fredag 20 april 2012

Jan Björklund inte skyldig!


Nicke har gjort oss tjänsten att under rubriken Korkat förslag påtala en anti-liberal artikel i DN. Han har dock skjutit på fel pianist. Jan Björklund är inte skyldig! De som skrivit är Liberala Kvinnors ordförande Bonnie Bernström och S-kvinnors ordförande Lena Sommerstad.

Läs gärna hela artikeln i DN och kommentarerna efteråt! Här kommer min kommentar.

Sommaren 2010 publicerades min bok Kvinnanan, mannen, tidsandan och den fria tanken, ett vittnesmål om mina iakttagelser i fråga om jämställdhet: kampen för, motståndet, framgångar, misslyckanden och avarter i kampen för.

Ämnet borde intressera Liberala Kvinnor. Jag har ända sedan sommaren 2010 artigt men envist knackat på dörren, påmint både om boken och om att jag är medlem i sammanslutningen samt föreslagit ett möte där jag berättar ur och om min bok. Mitt vittnesmål är ju unikt genom att det täcker hela tiden 1933-2010.

Hela tiden undvikande svar! Det senaste: kanske någon gång under slutet av 2012. Denna attityd har givetvis gjort mig nyfiken på vad den ledande kretsen står för. Liberal Kvinnors hemsida innehåller inget forum. Från toppen understryks sedan länge att sammanslutningen är feministisk, och en rad pionjärkvinnor från forna tider utnämns retroaktivt till feminister. I senaste meddelande om medlemsavgiften har 1800-talets föregångskvinnor till och med utnämnts till likhetsfeminister.

Det politiska förslag som ständigt återkommer är fler pappamånader. I min bok har jag analyserat problemet och kommit fram till att detta krav är ett skarpt avsteg från liberalism. Liberalism är inriktad på individens rätt att förverkliga sig, inte på att individen som medlem av ett kollektiv måste behandlas på det ena eller andra sättet. Det senare hör hemma i socialismen.

Jag har också påtalat det Orwelska och DDR-härmande språkbruk som används för att främja idén. Att inskränka föräldrars frihet kallas t ex "individualisering". Man talar dessutom bara om mannen som måste tvingas, aldrig om kvinnan som tvingas ge upp föräldraledighet.

Jag har också beskrivit vilka kvinnor som lockas av jämställdhet definierad som lika villkor och vilka som lockas av jämställdhet definierad som lika utfall, åtminstone 40/50 procent.Det är bara de förra som passar i vårt parti.

Men Liberala Kvinnor har varken velat lyssna eller debattera. Att nu sammanslutningens ordförande går samman med S-kvinnornas är helt logiskt. Den linje hon driver är socialistisk, inte liberal.

Alla politiska partiet utom C har mycket medlemmar i förhållande till antalet väljare. Det betyder att en liten resolut grupp kan få ett oproportionerligt inflytande över sitt partis politik. Nu gäller det att se till att den lilla ledande kretsen i Liberala Kvinnor inte påverkar FPs politik!

I övrigt välkommen till min blogg! Där skriver jag också om jämställdhet.

Korkat förslag!

Jan Björklund och Bonnie Bernström vill införa fler pappamånader i föräldraförsäkringen.

Det här är ju så dumt att man häpnas. Varför ska staten och Björklund bestämma hur människor ska fördela sysslorna hemma? Vem som gör vad hemma, har inte han med att göra. Socialliberalt?

Folkpartiet närmar sig 4%-spärren i opinionsundersökningarna och att då lägga fram ett så impopulärt skräpförslag känns inte så klokt.

Jag längtar tills Adam Cwejman blir partiledare i Folkpartiet. Han har så bra åsikter och dessutom skriver han så vackert. Läs hans blogg!

tisdag 3 april 2012

Läsplatta istället för papper?

Det är populärt i världen att införa läsplattor för att slippa pappersmängden, så går tankarna även i Sollentuna.

En ny hårdvara löser sällan problem. Det du idag inte kan göra på en dator kommer du inte kunna göra på en läsplatta. Jag tog därför en stickprovskoll på Sollentunas nämnder för att se vilka som ha handlingar digitalt.

Extra godkänt får Miljö- och byggnadsnämnden för där verkar alla ärenden finnas på nätet.

Godkänt får Vård- och omsorgsnämnden, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden där jag hittar tjänsteutlåtanden.

Underkänt i min stickprovskontroll är: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden, Trafik- och fastighetsnämnden och Socialnämnden.

Vissa av de underkända har har haft dokument på webben, men verkar ha tacklat av. De flesta av de underkända instanserna har helt tomt i ärendena.

Vad jag vill påstå med det här (antagligen bristfälliga) testet är att stödet i för digitala handlingar i mångt och mycket saknas i Sollentuna Kommun. En läsplatta kommer inte förändra det. När jag kan läsa handlingarna i datorn (vilket jag såklart vill) så kommer kommer jag fundera över behovet av en läsplatta.

IDG har beräknat att man behöver förbruka 49 A4-ark om dagen för att nå jämnt upp i miljöhänseende jämfört med en Ipad (sett på 3 år). Distribution ej inräknad.

Vad gäller läsplattor så är jag inte någon anhängare till Ipads inlåsande egenskaper som ibland gör den helt oanvändbar jämfört med en Android-platta. Jag hoppas på motiveringar av de eventuellt bortvalda teknikvalen.

söndag 1 april 2012

Hen i stället för hon eller han belagd redan i fornsvenskanStor nyhet dag i Språktidningens nätupplaga: hen, som sedan ett par år lanseras av feminister för att ersätta både hon och han, har nu belagts i fornsvenskan. Jag har återger nyheten i sammandrag på min blogg. Välkommen till den!