söndag 29 april 2012

Jan Björklund berömmer Lennart Gabrielsson


Texten i nyhetsbrevet lyder:

Idag har det kommit goda nyheter. I det stora avtal som idag tecknats mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingår särskilda ungdomslöner. Under en ettårig introduktionsanställning skall lönen kunna vara 75 % av lägstalönen samtidigt som man lär sig jobbet.

Detta är ett stort genombrott för tanken på ungdomslöner i Sverige. Det är precis detta som Folkpartiet föreslagit bör ske i kommunsektorn. Så sent som på vårt Kommunala riksmöte i början av mars presenterade jag ett förslag med denna innebörd, 75 % lön för ungdomar medan man lär sig jobbet.
Kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP) i Sollentuna kommun var den förste som tog initiativet och fick med sig alliansen i Sollentuna på detta. I mängder av kommuner har Folkpartiet väckt samma initiativ. Vi har fått hård kritik, och även den moderata partiledningen har känt behov att distansera sig.

De höga svenska ingångslönerna för ungdomar är en viktig orsak till att Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än andra länder. Andra orsaker är en alltför stel arbetsrätt och att gymnasiet är alltför teoretiskt upplagt även för många yrkeselever.

En arbetsgivare som väljer mellan att anställa en erfaren 35-åring och en 19-åring utan erfarenhet kommer att rata 19-åringen om löneskillnaden är för liten. Det är bättre att en 19-åring har ett jobb, även om lönen är låg, än att 19-åringen går arbetslös med socialbidrag.

Söndagen den 29 april är en bra dag för svensk ungdom. Fler unga får i framtiden chansen till jobb.

Liberala hälsningar,
Jan Björklund


Jag har stor glädje av FP-ministrarnas nyhetsbrev i synnerhet som de alltid välkomnar kommentarer. Alla ministrarna ger ut sådana brev utom Birgitta Ohlsson som håller sig till sociala media. Tyvärr har jag aldrig lyckats hitta vägarna för att finna fram till det vettiga som finns i dem. Vill någon vara vägvisare?

Inga kommentarer: