fredag 20 april 2012

Jan Björklund inte skyldig!


Nicke har gjort oss tjänsten att under rubriken Korkat förslag påtala en anti-liberal artikel i DN. Han har dock skjutit på fel pianist. Jan Björklund är inte skyldig! De som skrivit är Liberala Kvinnors ordförande Bonnie Bernström och S-kvinnors ordförande Lena Sommerstad.

Läs gärna hela artikeln i DN och kommentarerna efteråt! Här kommer min kommentar.

Sommaren 2010 publicerades min bok Kvinnanan, mannen, tidsandan och den fria tanken, ett vittnesmål om mina iakttagelser i fråga om jämställdhet: kampen för, motståndet, framgångar, misslyckanden och avarter i kampen för.

Ämnet borde intressera Liberala Kvinnor. Jag har ända sedan sommaren 2010 artigt men envist knackat på dörren, påmint både om boken och om att jag är medlem i sammanslutningen samt föreslagit ett möte där jag berättar ur och om min bok. Mitt vittnesmål är ju unikt genom att det täcker hela tiden 1933-2010.

Hela tiden undvikande svar! Det senaste: kanske någon gång under slutet av 2012. Denna attityd har givetvis gjort mig nyfiken på vad den ledande kretsen står för. Liberal Kvinnors hemsida innehåller inget forum. Från toppen understryks sedan länge att sammanslutningen är feministisk, och en rad pionjärkvinnor från forna tider utnämns retroaktivt till feminister. I senaste meddelande om medlemsavgiften har 1800-talets föregångskvinnor till och med utnämnts till likhetsfeminister.

Det politiska förslag som ständigt återkommer är fler pappamånader. I min bok har jag analyserat problemet och kommit fram till att detta krav är ett skarpt avsteg från liberalism. Liberalism är inriktad på individens rätt att förverkliga sig, inte på att individen som medlem av ett kollektiv måste behandlas på det ena eller andra sättet. Det senare hör hemma i socialismen.

Jag har också påtalat det Orwelska och DDR-härmande språkbruk som används för att främja idén. Att inskränka föräldrars frihet kallas t ex "individualisering". Man talar dessutom bara om mannen som måste tvingas, aldrig om kvinnan som tvingas ge upp föräldraledighet.

Jag har också beskrivit vilka kvinnor som lockas av jämställdhet definierad som lika villkor och vilka som lockas av jämställdhet definierad som lika utfall, åtminstone 40/50 procent.Det är bara de förra som passar i vårt parti.

Men Liberala Kvinnor har varken velat lyssna eller debattera. Att nu sammanslutningens ordförande går samman med S-kvinnornas är helt logiskt. Den linje hon driver är socialistisk, inte liberal.

Alla politiska partiet utom C har mycket medlemmar i förhållande till antalet väljare. Det betyder att en liten resolut grupp kan få ett oproportionerligt inflytande över sitt partis politik. Nu gäller det att se till att den lilla ledande kretsen i Liberala Kvinnor inte påverkar FPs politik!

I övrigt välkommen till min blogg! Där skriver jag också om jämställdhet.

1 kommentar:

Nicke sa...

Tyvärr har du fel. Det fanns två länkar i min bloggpost. Om du inte hittar länken så är den här http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorklund-for-fler-pappamanader för säkerhetsskull.