tisdag 3 april 2012

Läsplatta istället för papper?

Det är populärt i världen att införa läsplattor för att slippa pappersmängden, så går tankarna även i Sollentuna.

En ny hårdvara löser sällan problem. Det du idag inte kan göra på en dator kommer du inte kunna göra på en läsplatta. Jag tog därför en stickprovskoll på Sollentunas nämnder för att se vilka som ha handlingar digitalt.

Extra godkänt får Miljö- och byggnadsnämnden för där verkar alla ärenden finnas på nätet.

Godkänt får Vård- och omsorgsnämnden, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden där jag hittar tjänsteutlåtanden.

Underkänt i min stickprovskontroll är: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden, Trafik- och fastighetsnämnden och Socialnämnden.

Vissa av de underkända har har haft dokument på webben, men verkar ha tacklat av. De flesta av de underkända instanserna har helt tomt i ärendena.

Vad jag vill påstå med det här (antagligen bristfälliga) testet är att stödet i för digitala handlingar i mångt och mycket saknas i Sollentuna Kommun. En läsplatta kommer inte förändra det. När jag kan läsa handlingarna i datorn (vilket jag såklart vill) så kommer kommer jag fundera över behovet av en läsplatta.

IDG har beräknat att man behöver förbruka 49 A4-ark om dagen för att nå jämnt upp i miljöhänseende jämfört med en Ipad (sett på 3 år). Distribution ej inräknad.

Vad gäller läsplattor så är jag inte någon anhängare till Ipads inlåsande egenskaper som ibland gör den helt oanvändbar jämfört med en Android-platta. Jag hoppas på motiveringar av de eventuellt bortvalda teknikvalen.

Inga kommentarer: