lördag 21 april 2012

Tyvärr Claes...gör om, gör rätt.


Göran C-O Claesson anklagar mig för att skjuta fel pianist, Jan Björklund, i min kritiska bloggpost, mot hans förslag till fler pappamånader. Tyvärr har jag rätt och Göran fel, jag skjuter rätt pianist. I min bloggpost fanns länkar till två artiklar, Göran klickade nog bara på den ena. Jag bjuder på en repris:

Troligtvis finns det ingen jämställdhetsfråga som är så välkänd hos föräldrar i Sverige som denna om föräldraförsäkringen, den rullas i media ganska frekvent. Ändå väljer svenska föräldrar att göra som de gör, de är fullt medvetna och gör val som passar den egna familjen bäst. Bara detta är en signal nog till Jan Björklund att han ska sluta lägga näsan i blöt.

Även Folkpartiets medlemmar är av samma åsikt som folket, vi har flera gånger sagt NEJ till mer kvotering i föräldraförsäkringen. Så sent som förra året försökte Björklund med samma förslag i partistyrelsen och fick nej. Därefter har även landsmötet sagt nej. Gissningsvis är motståndet till mer kvotering ca 80-90%. Även Bengt Westerberg var kvoteringskramare, men fick ge sig.

Detta är ett väldigt impopulärt förslag, som helt saknar stöd hos folket. Endast 16% vill att staten bestämmer fördelningen av dagarna, enligt en undersökning förra året. Av FP-väljarna är det 14%. 86% av FP-väljarna tycker att föräldrarna ska bestämma själva.

"Dåligt förslag ideologiskt, interndemokratiskt haveri och opinionsmässigt skott i foten."

3 kommentarer:

Kjell Ericson sa...

Jag tycker inte pappamånaderna är så illa som du skriver.

Visst tillhör det kategorin som bryter det mot min vilja att låta familjerna bestämma själv. Å andra sidan tror jag det är bra för både barn och pappor att de är tillsammans. Jag tror även att effekterna på lång sikt blir stora (som fördelning VAB-uttag till andel kvinnor i styrelserummen).

Eftersom staten betalar föräldraledigheten så tycker jag inte det är fel att avsikten med bidraget styrs inom rimliga gränser.

Jämställdhetsbonusen tror jag inte styr uttaget av föräldraledigheten som önskat. Det är en överraskande bonus som dimper ner i efterhand.

Göran C-O Claesson sa...

Nicko har rätt och gissar rätt om orsaken till att jag bara läst artikeln av Bonnie Bernström och Lena Sommerstad: jag hade inte sett att båda namnen Jan Björklund och Bonnie Bernström var markerade som länkar utan bara tryckt på det som stod sist.

Det är dock en skillnad mellan de båda texterna. BB och LS har skrivit en övertänkt och motiverad artikel. Om JB föreligger bara en kort TT-notis som refererar ett uttalande till TV4-nyheterna. Enligt notisen är JB ’beredd att införa fler månader som är öronmärkta om jämställdhetsbonusen inte fungerar’. Notisen avslutas med att männen tar ut 23,7 procent av föräldradagarna.

JB har alltså bredd ’om’ – men nu håller jag med Nicko. Detta är allvarligt! Det innebär att även JB har gått in i tankefällan att definiera jämställdhet som kvinnors och mäns lika uppdelning. Nu gäller det för oss som verkligen känner för liberalismen i FP att gå på honom om både folkviljan och tankefällan.

I sin kommentar erkänner Kjell å ena sidan att tvång om fler pappadagar inskränker familjernas frihet. I själva verket är det främst kvinnans frihet som inskränks eftersom det i de flesta fall är kvinnan som vill vara mest föräldraledig. (Det ingår tyvärr i demagogin för den här saken att alltid tala om hur mannen skall tvingas ’ta ut’, inte hur kvinnan skall förbjudas att göra det.)

Å andra sidan tror han det är bra för både barn och pappor att de är tillsammans. Det har ingen förnekat! Frågan är varför staten skall tvinga papporna just under de allra första åren. Pappors deltagande är minst lika viktigt när barnen blir äldre, kanske viktigare.

Till sist kommer det värsta av allt: ’eftersom staten betalar föräldraledigheten så…’ I liberalism är båda föräldrarna individer som har rätt till sina beslut och sitt ansvar. I socialism är de medlemmar av en grupp, och vad individerna i den skall göra bestämmer staten, särskilt när individerna blivit beroende av statliga bidrag. Nu gäller det för FP-medlemmar som verkligen känner för liberalismen att kämpa för den!

Kjell Ericson sa...

"Till sist kommer det värsta av allt: 'eftersom staten betalar
föräldraledigheten så…'" skriver Göran.

Det kan ju inte vara det värsta. Det finns massor med saker staten betalar och har krav på. Som att föräldraledighet måste tas ut innan barnet fyller åtta.

Alla mynt har två sidor.

Jag tror också att det är kvinnan som vill vara mest föräldraledig. Men där tror jag att bakom den viljan i många fall gömmer sig revirtänkande av kvinnor och feghet/osäkerhet av män.

Sedan kan man fråga sig när det staten ska minska det fria valet för att "staten vet bäst". Skolplikt är inte fritt (eller ifrågasatt). De tio dagarna efter födsel kan inte överlåtas fritt från pappan. Exempel från vitt skilda områden där individen garanterat medger att det fria valet inte är önskvärt.

Parantes i debatten: Att jämställdhetsbonusen haltar insåg min kvinnliga chef som var glad över att överraskande få en bonus för att de tagit ut föräldraledigheten jämställt. Det föll sig såklart naturligt för dom att dela eftersom hon tjänade mest (och amningstiden är ungefär halva perioden).