söndag 27 maj 2012

Demokratins brister

Nu när melodifestivalen är rykande het så reflekterar jag över demokrati och rösträtt. Allt för få anmärker på att i melodifestivalen får alla rösta hur många gånger man vill. Den som har pengar (skivbolag?) kan rösta på sitt bidrag i flera länder.  I efterhand kan man räkna ut vad en vinst skulle kunna kosta.  Knappast något vi skulle anse vara demokratiskt, men något vi blundar för i nöjessammanhang.

Vår demokrati är annars godkänd.  Men som liberal så funderar jag jag gärna vilka bieffekter som döljer sig bakom systemet en-man-en-röst.

Till att börja med så gör riksdagens 4%-spärr att röster blir "bortkastade".  Att av taktiska skäl inte känna sig trygg att rösta efter övertygelse är inte bra.  En alternativröst/andrahandsröst skulle säkert uppskattas. I princip antar jag även att med 21 partier i riksdagen så skulle det teoretiskt kunna inträffa att inget parti lyckas nå över ribban. Osannolikt, men illustrativt.

Över till avrundningsfel 1: Varje person har en röst. Men åsikterna är sällan klockrent i fas med partierna.  Men med enbart en röst så får man inte sprida sina val.  Hur man ska kunna fördela sin röst är inte lätt att hantera i räkningen.

Avrundningsfel 2: I riksdag/fullmäktige finns ett fast antal platser.  I stort motsvarar de röstfördelningen, men det är här lätt att räkna ut hur många röster som är bortkastade och aldrig gav upphov till något mandat.

Avrundningsfel 3: I Sollentuna har vi två valdistrikt. Hade vi haft ett par utjämningsmandat så skulle antalet bortkastade röster blivit färre och mandaten i fullmäktige skulle bättre återspegla valresultatet.

Avrundningsfel 4: I nämnder/utskott finns återigen 10-20 fasta platser per nämnd som förstorar tidigare avrundningsfel. Optimalt demokratiskt borde ett parti med 3% av rösterna ha 3% av nämndplatserna. Men här är tanken att de ska ha 3% av platserna i varje nämnd - vilket avrundat blir noll med platser i alla nämnder.

Ser man det här som ett problem och vill undvika förlorade röster och inflytande så är mitt förslag att man måste se bortom en-man-en-röst.  Det må vara främmande för många att personer i samma nämnd/fullmäktige/riksdag har olika antal röster.  I ett aktiebolag tillhör det normaltillståndet att summera röstetalet.

Kommer röstsystemet ändras?  Knappast.

Inga kommentarer: